ЗАСТОСУВАННЯ КИСЛОТНО-АКТИВОВАНОГО ЦЕОЛІТУ В ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД НІТРАТІВ

  • А. В. Іванченко Дніпровський державний технічний університет, Кам’янське
  • В. І. Карлаш Дніпровський державний технічний університет, Кам’янське
  • Д. О. Єлатонцев Дніпровський державний технічний університет, Кам’янське
  • А. С. Данельська Дніпровський державний технічний університет, Кам’янське
Ключові слова: нітрати, кислотна активація, природний адсорбент, цеоліт, хлоридна кислота

Анотація

Погіршення якості води поверхневих джерел відбувається в результаті їх постійного забруднення речовинами антропогенного походження: біогенними елементами, нафтопродуктами, поверхнево-активними, органічними та іншими речовинами, що пов’язано з недостатньою глибиною очищення стічних вод. На сьогодні підвищення ступеня очищення стічних вод від біогенних елементів до екологічно безпечного показника є актуальним науково-технічним завданням. Незважаючи на заходи і методи, що застосовуються для очищення стічних вод, полютанти продовжують надходити до водних об’єктів, і необхідно видалення біогенних елементів з стічних вод у зв’язку з тим, що сполуки Нітрогену і Фосфору викликають процес евтрофікації водойм. Із загальної кількості можливих технологічних рішень щодо поліпшення ступеня очищення стічних вод, одним з найперспективніших є використання цеоліту як сорбційного матеріалу. Цей мінерал дозволяє в 1,5…2 рази поліпшити очищення стічних вод від нітрат-іонів (NO3-) у порівнянні з традиційним хіміко-біологічним методом. Метою роботи є дослідження процесу адсорбційного вилучення нітратів з міських і промислових стічних вод м. Кам’янського з використанням цеоліту звичайного та активованого хлоридною кислотою. Експериментальним шляхом встановлено, що використання кислотно-активованого цеоліту дозою 2 г/дм3 за часу контактування 120 хвилин забезпечує зниження концентрації нітратів з 500 г/дм3 до 96 г/дм3 у випадку очищення коксохімічних стічних вод. В результаті обробки побутових стічних вод кислотно-активованим цеолітом дозою 2 г/дм3 концентрація ііонів NO3- знижується з 30,5 г/дм3 до 14,7 г/дм3. В останньому випадку досягається ГДК нітрат-іонів у воді систем централізованого водопостачання відповідно до ДСТУ 7525-2014.

Біографії авторів

А. В. Іванченко, Дніпровський державний технічний університет, Кам’янське

канд. техн. наук, доцент кафедри хімічної технології неорганічних речовин

В. І. Карлаш, Дніпровський державний технічний університет, Кам’янське

студент металургійного факультету

Д. О. Єлатонцев, Дніпровський державний технічний університет, Кам’янське

аспірант кафедри хімічної технології неорганічних речовин

А. С. Данельська, Дніпровський державний технічний університет, Кам’янське

студентка металургійного факультету

Посилання

О. А. Василенко, О. В. Поліщук, та Л. О. Василенко, «Впровадження технології біологічної очистки стічних вод від сполук азоту і фосфору на міських очисних спорудах,» Екологічна безпека та природокористування, № 15, с. 90-101. 2014.

И. П. Мухлёнов, и др. Общая химическая технология. Москва: Высшая школа, 1964.

Б. В. Столяров, и др. Практическая газовая и жидкостная хроматография. СПб., Россия: изд-во С.-Петербург. ун-та, 2002.

Н. Д. Дрожалина, Углеродные молекулярные сита на основе торфа. Москва: Наука и техника, 1984.

М. В. Обуздина, «Совершенствование технологии очистки нефтесодержащих сточных вод модифицированными цеолитами месторождений Восточного Забайкалья»: автореф. дис. канд. техн. наук., Иркутский госуд. ун-т, Иркутск, 2010.

Т. З. Лыгина, О. А. Михайлова, А. И. Хацринов, и Т. П. Конюхова, Технологии химической активации неоргани-ческих природных минеральных сорбентов. Казань, Россия: КГТУ, 2009.

Р. Петрус, М. Мальований, Г. Сакалова, та В. Бунько, «Застосування природних сорбентів у природоохоронних цілях,» Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво, № 171(1), с. 139-144. 2012.

А. В. Іванченко, Д. О. Єлатонцев, М. Д. Волошин, та О. О. Дупенко, «Дослідження технології вилучення смолистих речовин зі стічних вод коксохімічних підприємств методом реагентної флотації,» Праці Одеського політехнічного університету, № 1 (45), с. 158-163, 2015.

Д. О. Єлатонцев, А. В. Іванченко, та О. А. Крюковська, «Дослідження та математичний опис впливу температури на кінетику вилучення фосфатів і зважених речовин зі стічних вод,» Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, № 2 (97), с. 70-75, 2016.

Переглядів анотації: 96 Завантажень PDF: 67
Опубліковано
2018-11-09
Як цитувати
[1]
А. Іванченко, В. Карлаш, Д. Єлатонцев, і А. Данельська, ЗАСТОСУВАННЯ КИСЛОТНО-АКТИВОВАНОГО ЦЕОЛІТУ В ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД НІТРАТІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 13-17, Лис 2018.
Номер
Розділ
Екологія та екологічна безпека

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.