АНАЛІЗ ВПЛИВУ НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА РІВЕНЬ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ В РИЗИКОНЕБЕЗПЕЧНИХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

  • М. О. Радіонов Департамент нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Державна служба України з питань праці, Київ
Ключові слова: державний нагляд, рівень виробничого травматизму, факторний кореляційно-регресійний аналіз, коефіцієнти кореляції та регресії

Анотація

В Україні, останнім часом, зареєстровано збільшення кількості загиблих та травмованих працівників на підприємствах окремих галузей економіки, а також почастішали випадки виявлення несвоєчасного подання або неподання інформації про нещасні випадки на виробництві з боку посадових осіб суб’єктів господарювання. В сучасних умовах в нашій державі, коли справжній рівень виробничого травматизму значно вищий, ніж у більшості держав з розвинутою економікою, суттєво підвищуються вимоги до охорони праці. Одним із законодавчо закріплених заходів, спрямованих на вирішення питань охорони праці, є наглядова діяльність.

Проаналізовано вплив наглядової діяльності з питань охорони праці на рівень виробничого травматизму в ризиконебезпечних галузях економіки України в залежності від кількості та ефективності заходів державного нагляду з питань охорони праці інспекторського складу Державної служби України з питань праці.

Автором проведено економетричний аналіз лінійних часових трендів виробничого травматизму в Україні за даними форм звітності Держпраці 3-НД та 4-ЗТ 2008-2017 років, з метою визначення впливу наглядової діяльності на рівень виробничого травматизму в ризиконебезпечних галузях економіки України в залежності від загальної кількості перевірених піднаглядних суб’єктів господарювання, кількості перевірок виробничих об’єктів та кількості здійснення заходів державного нагляду на одного фактичного державного інспектора, а також від кількості виявлених порушень з питань охорони праці та промислової безпеки на один перевірений виробничий об’єкт

Біографія автора

М. О. Радіонов, Департамент нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Державна служба України з питань праці, Київ

заступник директора департаменту, начальник відділу нагляду в АПК та СКС департаменту нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки

Посилання

В. М. Андрієнко, «Стандарти безпеки праці: зарубіжний досвід,» Агросвіт, № 6, с. 41-47, 2014.

В. Р. Сердюк, та Л. В. Мимрик, «Соціально-економічні аспекти охорони праці,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 55-59, 2010.

І. В. Заюков, Л. Г. Бабур, та І. С. Гучок, «Мотивація працівників до дотримання безпечних умов праці в галузі будівництва України,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 18-23, 2010.

Річні звіти Держпраці за формою 4-ЗТ.

О. В. Малихін, та Т. М. Таірова, «Визначення впливу кількісних та якісних показників наглядової діяльності на рівень виробничого травматизму залежно від специфіки галузей виробництва,» Звіт про науково-дослідну роботу. К.: ДУ «ННДІПБОП», 2014, 154 с.

Річні звіти Держпраці за формою 3-НД.

В. І. Єлейко, О. І. Єлейко, О. С. Синицький, та А. О. Чемерис, Економічні методи прогнозування. К.: вид-во УАДУ, 1998, 116 с.

Опубліковано
2019-04-26
Як цитувати
[1]
М. Радіонов, АНАЛІЗ ВПЛИВУ НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА РІВЕНЬ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ В РИЗИКОНЕБЕЗПЕЧНИХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 35-42, Квіт 2019.
Номер
Розділ
Екологія та екологічна безпека