ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМООСВІТИ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

  • Н. В. Дегтярьова Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
  • С. І. Петренко Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Ключові слова: інформатика, учитель інформатики, змішане навчання, самоосвіта студентів, лабораторний практикум, вища освіта, інформаційно-комунікаційні технології

Анотація

Розглянуто поняття змішаного навчання та окремі аспекти його реалізації у закладах вищої освіти, зокрема при навчанні магістрантів за спеціальністю 014 Середня освіта (Інформатика). Дистанційна форма навчання дає змогу отримати освіту всім бажаючим. Вибір часу, темпу, місця навчання, доступність матеріалів у будь-який час, індивідуальний підхід, консультування у зручний час, можливість працювати і навчатися одночасно — все це переваги дистанційної освіти. Проте існує певний перелік спеціальностей, для яких недоцільно запроваджувати дистанційне навчання у повному обсязі. Такі спеціальності передбачають роботу з людьми і відповідальність за кожний вчинок фахівця. Це стосується і вчителів також. З іншого боку віддалене навчання розвиває навички самоосвіти. Вчитель інформатики, що змушений у певний час опановувати нові версії, мови програмування, пристрої, має уміти швидко, відповідально, якісно підвищувати свій фаховий рівень. Тому вважаємо важливим допомогти набути навичок самоосвіти магістрантам. За віковими особливостями критичність, абстрактність, алгоритмічність мислення у них вже є сформованими. Вони готові до самостійної роботи, відповідальності за її результати, формування власної мотивації. Формування навичок самоосвіти не має бути відокремлене від фахової діяльності. Відповідно до цього, пропонуються приклади завдань для лабораторних робіт з дисципліни «Лабораторний практикум зі спеціальності». На виконання робіт відводиться по 4 години, дві з яких магістранти виконують завдання дистанційно. При цьому існує можливість консультування з викладачем он-лайн або за допомогою месенджерів. І одне заняття проводиться аудиторно, де відбувається захист роботи перед групою і обговорення результатів. Таким чином мінімізуються недоліки дистанційного виконання роботи та надається можливість об’єктивного оцінювання роботи магістранта.

Біографії авторів

Н. В. Дегтярьова, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

канд. пед. наук, доцент кафедри інформатики

С. І. Петренко, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

канд. пед. наук, старший викладач кафедри інформатики

Посилання

Т. Пилаєва, «Історія розвитку дистанційної освіти в світі,» Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер.: Педагогічні науки, вип. 147, с. 114-118, 2016.

Історія дистанційного навчання. URL: http://kerivnyk.info/istoriya-dystantsijnoho-navchannya . Дата звернення 02.04.2019.

Положення про дистанційне навчання. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13 . Дата звернення 08.04.2019.

Дистанційна освіта. URL:https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/distancijna-osvita . Дата звернення 08.04.2019.

В. М. Кухаренко та ін., Теорія та практика змішаного навчання. Харків: «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016, 284 с.

Г. О. Гірник, «Тенденції розвитку та впровадження дистанційного навчання фахівців аграрної галузі в країнах ЄС,» Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота, т. 188, с. 18-21, 2016.

Ю. Г. Запорожченко, «Дистанційне навчання як провідний засіб інформаційної технологізації системи освіти Ірландії,» Вища освіта України : темат. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», дод. 3, т. ІІІ (10), с. 167-173., 2008.

«Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія» в Матеріали міжвузівського вебінару. Вінниця, 31 березня 2017 р., ВТЕІ КНТЕУ, 2017, 102 с.

Н. Безлюдна, та Н. Дудник, «Самоосвіта в процесі професійної діяльності майбутнього педагога,» Проблеми підготовки сучасного вчителя, № 12, с. 119-124, 2015.

Ю. Б. Бандура, «Значення самоосвіти та саморозвитку для розвитку професійної компетентності викладачів іноземних мов у ВВНЗ,» Наукові записки Національного університету «Острозька академія» , Серія «Психологія і педагогіка», вип. 30, с. 12-15, 2014.

Я. В. Топольник, «Самоосвітня діяльність студентів: особливості, функції, структурні компоненти, принципи, етапи здійснення,» Педагогічна освіта: теорія і практика, вип. 13, с. 146-151, 2013.

Н. В. Бухлова, Навчаємо вчитися:діагностика і формування самоосвітньої компетентності учнів. К.: вид.-во дім «Шкільний світ», вид.-во Л. Галіціна. 2016. 128 с.

Переглядів анотації: 234 Завантажень PDF: 112
Опубліковано
2019-04-26
Як цитувати
[1]
Н. Дегтярьова і С. Петренко, ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМООСВІТИ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 117-122, Квіт 2019.
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.