МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СЛОТ-ЧАРТЕРНОЇ СТАВКИ ДЛЯ БАРЖЕБУКСИРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Автор(и)

  • О. В. Щербина Одеський національний морський університет
  • О. Л. Дрожжин Одеський національний морський університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2020-149-2-99-109

Ключові слова:

річкові перевезення, буксирування, Дунай, ставка перевезення, слот-чартер

Анотація

Запропоновано метод визначення слот-чартерної ставки для річкових перевезень. В роботі досліджено роботу баржебуксирного флоту для двох варіантів організації вантажних річкових ліній (співпраця перевізників за горизонтальної кооперації та перевезення поза кооперацією). Переходу до безпосереднього визначення слот-чартерної ставки передує низка заходів з боку перевізника: визначення умов рейсу, відбір структурних елементів суден, визначення завантаження несамохідного флоту та конфігурації баржебуксирного складу (ББС) в цілому в залежності від варіанта організації роботи ББС. Комплексне і обґрунтоване розв’язання цих експлуатаційних задач на практиці фіксується рейсовим завданням — документом, який визначає основний вид технологічного процесу роботи річкового транспорту. Слід зазначити, що розрахунки за запропонованою методикою раціонально виконувати для багатобаржевих караванів, оскільки орендною за слот-чартером одиницею передбачається одна окрема однотрюмна баржа під перевезення вантажів. У випадку застосування багатотрюмних барж, розрахунки можна проводити для кожного трюму баржі окремо. Крім того, поставлена задача розв’яується для випадку, коли розглядається організація роботи суден, підпорядкованих одній особі, що приймає рішення (єдина судноплавна компанія, якій належать і буксири і баржі). За алгоритмом запропонованої методики можна визначити три порівняльні варіанти ставки: в залежності від ситуації на ринку (ринок вантажовласника або ринок судновласника) та варіанта організації вантажних річкових ліній. Для ілюстрації числових значень ставок конкретизовані деякі вхідні дані (техніко-експлуатаційні характеристики баржі та буксиру, визначена робота буксиру в кілатах за лінійної та портової формах буксирування для варіанта організації роботи ББС такого, як маршрутна відправка і наскрізний спосіб організації роботи тяги). Не зважаючи на те, що розрахункові показники запозичені з практики перевезень між портами дунайських країн, вони можуть бути адаптовані для перевезень на внутрішніх водних шляхах в інших регіонах. Крім того, наведені методичні положення є універсаль ними та можуть виступати як теоретична база для обґрунтування прийняття рішень судноплавними компаніями, що оперують суднами на річках як в каботажному, так і в закордонному плаванні.

Біографії авторів

О. В. Щербина, Одеський національний морський університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри експлуатації флоту і технології морських перевезень

О. Л. Дрожжин, Одеський національний морський університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри експлуатації флоту і технології морських перевезень

Посилання

Директива Ради 96/75/ЄC від 19 листопада 1996 року, «Щодо систем фрахтування та встановлення цін на транспорт у національних та міжнародних внутрішніх водних шляхах у Співтоваристві,» Офіційний вісник Європейських Співтовариств (L 304/12) 27.11.1996.

Michael W. Woolverton, “Analysis of Grain Barging Rates and Costs on the Mississippi River.” Dissertation (Ph.D). University of Missouri-Columbia, 1978.

Leonard A. Shabman, “User Charges for Inland Waterways,” in A Review of Issues in Policy and Economic Impact. Virginia Water Resources Center, Blacksburg, VA, 1976.

L. O. Sorenson, “Rail-barge competition in transporting winter wheat,” American Journal of Agricultural Economics, no. 55(5), pp. 814-819, 1973.

J. T. Hong, & C. R. Plott, “Rate filing policies for inland water transportation: an experimental approach,” The Bell Journal of Economics, pp. 1-19, 1982.

F. D. Gaibler. “Water Carriers and Inland Waterways in Agricultural Transportation,” Department of Agriculture, Economic Research Service, Washington D. C., USA, no. 379, 31 p, 1977.

К. Т. Бункин, и Н. Н. Шипилин, Справочник для клиентуры морского транспорта. Москва: Водный транспорт, 1938, 236 с.

К. Т. Бункин, и Н. А. Красильников, Коммерческая эксплуатация речного транспорта. Москва; Ленинград: Гострансиздат, 1932, с. 208 с.

Л. В. Багров, А. Н. Мацвейко, и М. Н. Чеботарев, Организация коммерческой работы на речном транспорте, Л. В. Багрова, Ред. 2-е изд. Москва: Транспорт, 1985, 352 с.

Ю. Н. Уртминцев, Организация работы речного флота в условиях рынка: проблемы методологии, моногр. Новгород, РФ: изд-во ГОУ АПО ВГАВТ, 2003, 252 с.

«Обоснование тарифов на перевозки грузов речным транспортом,» сборник статей, Федеральное агентство морского и речного трансп., Федеральное гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Волжская гос. акад. водного трансп.; А. Г. Малышкина, и Ю. Н. Уртминцева, общ. ред., Нижний Новгород, РФ: ВГАВТ, 2008. 139 с.

А. И. Телегин, В. И. Кожухарь, и А. О. Ничипорук, «Анализ и сравнение методических подходов к определению себестоимости перевозок грузов различными видами транспорта,» на XI Прохоровские чтения посвящённые 85-летию Волжского государственного университета водного транспорта: Нижний Новгород, РФ: Издательство: ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 2016, с. 18-24.

В. Н. Костров, «Организационно-экономические основы взаимодействия предприятий речного транспорта с грузовладельцами.» дис. д-ра экон. наук : 08.00.05. Москва, 1999, 389 c.

J. Chen and H. Zhen, “A Nonlinear Goal Programming Model for Slot Chartering & Allocation under Containerized Liner Shipping Alliance,” in 2009 International Conference on Advanced Computer Control, Singapore, 2009, pp. 502-505. https://doi.org/10.1109/ICACC.2009.35 .

C. Łuczywek. “The legal aspects of a slot charter agreement bimco “SLOTHIRE” standard slot charter party form,” Prawo Morskie 2016, t. XXXII, 48 p., 2016.

X. Shi, S. Voss, and H. Meersman, “The win-win game in slot-chartering agreement among the liner competitors and collaborators,” in Proceedings of the IAME 2008 Conference Sustainability in International Shipping, Port and Logistics Industries and the China Factor, vol. 3, p. D2, 2008, pp. 1-27.

H. A. Lu, C. W.Chu, and P. Y Che, “Slot allocation planning for an alliance service with ship fleet sharing,” Asia Pacific Management Review, no. 15 (3), 2010, pp. 325-339.

H. A. Lu, S. L. Chen, and P. Lai, “Slot exchange and purchase planning of short sea services for liner carriers,” Journal of Marine Science and Technology, no. 18(5), pp. 709-718, 2010.

C. P. Baumel, “The Mississippi River System Shallow Draft Barge Market–Perfectly Competitive or Oligopolistic,” Journal of the Transportation Research Forum, vol. 47, no. 4, pp. 5-18, 2008.

«Братиславские Соглашения,» Соглашения между дунайскими пароходствами. Измаил, 2005, 149 с.

О. В. Щербина, «Організація роботи баржебуксирних суден у транспортно-технологічній системі.» дис. канд. техн. наук : 05.22.01, Одес. нац. мор. ун-т. Одеса, 2019, 135 с.

O. Shcherbina, et. al., “Cooperation forms between participants of the inland waterways cargo delivery: A case study of the Dnieper region,” Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport, № 103, pp. 155-166, 2019. https://doi.org/10.20858/sjsutst.2019.103.12 .

O. Щербина, Робота баржебуксирних суден у транспортно-технологічній системі, моногр. Globeedit, 2019, 228 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 225

Опубліковано

2020-04-30

Як цитувати

[1]
О. В. Щербина і О. Л. Дрожжин, «МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СЛОТ-ЧАРТЕРНОЇ СТАВКИ ДЛЯ БАРЖЕБУКСИРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 99–109, Квіт. 2020.

Номер

Розділ

Машинобудування і транспорт

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.