МОДЕЛЮВАННЯ ВИТІКАНЬ ГАЗУ З ГАЗОПРОВОДІВ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

  • Я. В. Дорошенко Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ключові слова: магістральний газопровід, аварійна ситуація, дефект, витікання газу, втрати газу, моделювання витікань

Анотація

У розвиток теорії течії газу в газопроводах досліджено практичні питання експлуатації газотранспортної системи. Досліджувані в роботі витікання газу з газопроводів можуть виникати у разі аварійних розривів стінки трубопроводу, а також в штатних ситуаціях, зокрема, під час продування і спорожнення ділянок газопроводу високого тиску.

У досліджені використані як рівняння збереження маси і зміни кількості руху, так і рівняння енергії, показано термодинамічні перетворення, що відбуваються з газом. У розрахунках визначаються розподіл швидкості, тиску та температури газу, і на цій основі виявляються нові, раніше невідомі ефекти, а також перевіряються і уточнюються відомі результати і існуючі методи розрахунку.

Газова динаміка розвивалася, звичайно, і для вирішення проблем проектування і експлуатації трубопроводів. Експлуатація газотранспортних систем пов’язана з безліччю технологічних режимів, коли «спрощені припущення» суперечать дійсності і не дозволяють виявити важливі для практики ефекти. Найпростіші оцінки показують, що в газопроводах існують течії, що характеризуються великими швидкостями, за яких сили інерції досить істотні, а температура газу внаслідок стиснення і розширення потоку змінюється на десятки градусів. Перш за все, це відноситься до процесів, що виникають у разі витікання газу через отвори при розривах газопроводу, а також до технологічних операцій, пов’язаних з частковим перепуском газу або його скиданням в атмосферу. В роботі досліджено саме такі явища. Зокрема проведено моделювання процесу витікання газу через дефект певного діаметра в тілі магістрального газопроводу, досліджено вплив зміни діаметра дефекту і відстані до місця витоку від початку перегону між компресорними станціями, на значення тиску та температури в кінці перегону.

Біографія автора

Я. В. Дорошенко, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри газонафтопроводів і газонафтосховищ

Посилання

Robert E. Henry, “The two-phase critical flow of orifices and short tubes,” Journal of Heat Transfer, № 6, рp. 179-187, 1971.

Я. В. Дорошенко та ін., «Застосування сучасних програмних комплексів комп’ютерного моделювання для підвищення якості проектування та спорудження трубопроводів,» Науковий вісник ІФНТУНГ, № 2 (24), с. 117-120, 2010.

Я. В. Дорошенко та ін., «Дослідження динаміки руху газу фасонними елементами обв’язки компресорної станції,» Науковий вісник ІФНТУНГ, № 1 (40), c. 57-71, 2016.

Переглядів анотації: 77 Завантажень PDF: 32
Опубліковано
2020-06-24
Як цитувати
[1]
Я. Дорошенко, МОДЕЛЮВАННЯ ВИТІКАНЬ ГАЗУ З ГАЗОПРОВОДІВ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 22-28, Чер 2020.
Номер
Розділ
Енергетика, електротехніка та електромеханіка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.