ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ЗАДАЧ

Автор(и)

  • А. І. Старіков Сумський національний аграрний університет
  • О. О. Соларьов Сумський національний аграрний університет
  • M. O. Мікуліна Сумський національний аграрний університет
  • Н. В. Тарельник Сумський національний аграрний університет
  • О. В. Таценко Сумський національний аграрний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-157-4-85-91

Ключові слова:

перевезення вантажів, матриця маршруту, метод потенціалів

Анотація

Формування економічно обґрунтованого маршруту руху є одним з ключових завдань фахівця з транспортних технологій. Складання обґрунтованої матриці маршруту є важливим елементом будь-якого підприємства, задіяного в транспортному процесі. Метою складання маршруту руху є мінімізація коштів та персоналу, необхідного для перевезення вантажу. Досить часто саме вдало вибрані маршрути дають змогу суттєво вплинути на економічну ситуацію виробництва, адже витрати на паливо-мастильні матеріали є одними з найбільших. Під час формування маршруту руху логістичний центр часто стикається з таким явищем як «порожній пробіг», який має негативний вплив на економічний показник. Найширше маршрутизація може бути використана в оптовій торгівлі. Завданням першої є мінімізація витрат на доставку товару споживачам. На сьогоднішній день транспорт є одним з головних елементів у логістичних системах, за його допомогою відбуваються переміщення товарів чи продукту на будь-якому підприємстві в середині або між виробництвами. Розвиток цього напрямку може дозволити суттєво скоротити витрати, поліпшити умови праці водіїв та обслуговувального персоналу.

Вдало спроєктувати маршрут руху сьогодні можна, використовуючи сучасне програмне забезпечення та відомі математичні алгоритми, які досить просто використовувати у таких базах, як: Microsoft Excel або MathCad. У статті вибрано та обґрунтовано найактуальніший метод побудови матриці маршруту. Запропонований метод дає можливість швидкого накопичення та оброблення даних.

Головним завданням статті є аналіз сучасних методів побудови матриць маршрутів для реального виробництва. Проаналізувавши відомі методи побудови матриць маршруту визначено, що найвдалішим з економічної точки зору є метод потенціалів, який дозволяє мінімізувати не тільки витрати, а й відстані руху. Економічний ефект від використання методу потенціалів для побудови матриці маршруту складає близько 15 %.

Біографії авторів

А. І. Старіков, Сумський національний аграрний університет

студент інженерно-технологічного факультету

О. О. Соларьов, Сумський національний аграрний університет

канд. техн. наук, доцент кафедри тракторів, сільськогосподарських машин та транспортних технологій

M. O. Мікуліна, Сумський національний аграрний університет

канд. екон. наук, доцент кафедри експлуатації техніки

Н. В. Тарельник, Сумський національний аграрний університет

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри проєктування технічних систем

О. В. Таценко, Сумський національний аграрний університет

старший викладач кафедри експлуатації техніки

Посилання

С. К. Бешекенов, Программное обеспечение решения задач метод потенциалов. Колледж электроники и бизнеса ОГУ, Оренбург, РФ, 2015. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://files.scienceforum.ru/pdf/2015/13063.pdf .

В. Н. Кудашов, и Е. Г. Селина, Основы линейного программирования. СПб, РФ: Университет ИТМО, 2020, 42 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://books.ifmo.ru/file/pdf/2588.pdf .

С. В. Будалин, Планирование перевозок массовых и мелкопартионных грузов, метод. указания. Екатеринбург, РФ: УГЛТУ, 2013, 36 с.

А. В. Вельможин, В. А. Гудков, Л. Б. Миротин, и А. В. Куликов, Грузовые автомобильные перевозки, учебник для вузов. Горячая линия – Телеком, 2007, 560 с.

О. О. Соларьов, М. О. Мікуліна, і О. В. Таценко, «Основні фактори, які впливають на побудову транспортних розв’язок,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 102-107, 2021. doi.org/10.31649/1997-9266-2021-154-1-102-107.

М. О. Мікуліна, О. О. Соларьов, і О. В. Таценко, «Роль складської інфраструктури в транспортних технологіях для аграрного виробництва,» Інженерія природокористування, № 4 (18), с. 29-34, 2020.

M. O. Mikulina, O. O. Solarov, and O. V. Tatsenko, “The analysis and forecasting of passenger traffic on road transport,” Engineering of nature management, 1 (19), pp. 21-26, 2021.

Н. Шраменко, В. Шраменко, і О. Соларьов, «Аналіз ринку вантажних перевезень в Україні,» Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті, т. 1, № 16 (2021), с. 30-35, 2021.

О. О. Соларьов, М. О. Мікуліна, і О. В. Таценко, «Розрахунок пропускної здатності автомобільного потоку на транспортній розвязці,» Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія: Нові рішення в сучасних технологіях, № 1 (7), с. 54-58, 2021. https://doi.org/10.20998/2413-4295.2021.01.08.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 40

Опубліковано

2021-08-31

Як цитувати

[1]
А. І. Старіков, О. О. Соларьов, Мікуліна M. O., Н. В. Тарельник, і О. В. Таценко, «ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ЗАДАЧ», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 85–91, Серп. 2021.

Номер

Розділ

Машинобудування і транспорт

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.