КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ПІД ЧАС ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

Автор(и)

  • Н. В. Тарельник Сумський національний аграрний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-157-4-92-98

Ключові слова:

ризик, автомобільний транспорт, вантажні перевезення, логістика, система, управління

Анотація

Проаналізовано сучасний стан вантажних перевезень автомобільним транспортом. Показано, що сфера автомобільного транспорту є складною техногенною системою, діяльність якої супроводжується різного роду ризиками, які загрожують діяльності логістичних компаній. Доведено, що на сьогоднішній день існують розходження у трактуванні сутності ризику, залишаються недостатньо обґрунтовані методичні підходи до класифікації ризику, малодосліджені методичні підходи до визначення можливих втрат підприємств транспортної галузі. Обґрунтовано, що процес трансформації економічних відносин в Україні потребує поглиблення теоретичних і практичних доопрацювань щодо управління ризиками господарської діяльності.

Огляд наукових робіт показав, що проблемі класифікації ризиків, які часто виникають під час вантажних перевезень автомобільним транспортом, практично не приділялось необхідної уваги дослідниками. Відсутність системного підходу до аналізу і класифікації ризиків при транспортних перевезеннях значно стримує діяльність страхових компаній по страхуванню вантажів у разі їх перевезень. Особливо це стосується перевезень автомобільним транспортом за постійної зміни логістики вибраних маршрутів, що залежить як від водія, так і від відповідної інфраструктури за наявності збільшення ризиків. Таким чином, виникає гостра необхідність в розробці системи класифікації ризиків при вантажних перевезеннях автомобільним транспортом.

Сформульована мета роботи, яка полягає в підвищенні економічної безпеки вантажних перевезень автомобільним транспортом і яка досягається за рахунок зацікавленості страхових компаній в організації страхового захисту власників як вантажу, так і автомобільного транспорту, що в свою чергу можна досягти шляхом дослідження сукупності і класифікації ризиків, які виникають під час перевезення.

Розроблена класифікація ризиків, що виникають під час вантажних перевезень автомобільним транспортом. Запропонована класифікація ризиків дозволяє проводити їх систематизацію, що в свою чергу дозволяє побудувати раціональну систему управління ризиками під час логістичної діяльності.

Біографія автора

Н. В. Тарельник, Сумський національний аграрний університет

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри проєктування технічних систем

Посилання

А. В. Рачинська, Сутність та класифікація ризиків на залізничному транспорті. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5267 .

Т. Г. Гапчак, Ризики в логістичних процесах. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://repository.vsau.org/getfile.php/4188.pdf .

Державна служба статистики України, Перевезення вантажів автомобільним транспортом. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/tr/pv_avt/arh_pv_avt_21u.htm .

А. В. Рачинська, «Класифікація ризиків на залізничному транспорті як основа формування системи економічної безпеки його,» Економіка і суспільство, вип. 6, 2016. [Електронний ресурс]. Режим доступу:

https://economyandsociety.in.ua/journals/6_ukr/14.pdf .

К. В. Журавель, Сутність та класифікація ризиків при транспортному обслуговуванні на залізничому транспорті. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://vlp.com.ua/node/727 .

Міжнародні вантажні перевезення. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://trans-atlas.com.ua/ .

«Итоги страхового рынка Украины за 2020 год,» Insurance Top, 1(77), 2021. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://forinsurer.com/insurancetop_77 .

Insurance Top, 1(69), 2020. [Electronic resource]. Available: https://forinsurer.com/insurancetop_69 .

Insurance Top, 1(65), 2019. [Electronic resource]. Available: https://forinsurer.com/insurancetop_65 .

Insurance Top, 1(61), 2018. [Electronic resource]. Available: https://forinsurer.com/insurancetop_61 .

Insurance Top, 1(57), 2017. [Electronic resource]. Available: https://forinsurer.com/insurancetop_57 .

Державна служба статистики України, Перевезення вантажів автомобільним транспортом. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/tr/pv_avt/arh_pv_avt_21u.htm .

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 163

Опубліковано

2021-08-31

Як цитувати

[1]
Н. В. Тарельник, «КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ПІД ЧАС ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 92–98, Серп. 2021.

Номер

Розділ

Машинобудування і транспорт

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають