ВИМУШЕНА КОНВЕКЦІЯ — ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГУЛЯРНОГО ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ В РІЗНИХ ШАРАХ ПО ВИСОТІ РІДИНИ

Автор(и)

  • С. Й. Ткаченко Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Власенко Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2022-165-6-23-28

Ключові слова:

темп охолодження/нагрівання, термопара, надлишкова температура, регулярний тепловий режим

Анотація

Досліджено темп охолодження/нагрівання рідин окремо для п’яти термопар, розташованих на різній висоті експериментального зонду.

Дослідження проведено на експериментальному стенді в системі «навколишнє середовище І —тіло ІІ», де «навколишнє середовище І» — вода, а «тіло ІІ» — досліджуване рідинне середовище в тонкій металевій циліндричній оболонці в умовах вимушеної конвекції.

Регулярний режим охолодження/нагрівання об'єкта характеризується зміною температурного поля з часом, що описується експоненціальною залежністю, при цьому відносна швидкість охолодження t всіх точок тіла залишається постійною величиною, незалежною від координат і часу.

Теорія регулярного теплового режиму знайшла широке застосування для виконання багатьох практичних завдань: для визначення темпу охолодження/нагрівання тіла, для дослідження теплофізичних властивостей матеріалів, коефіцієнтів тепловіддачі та випромінювання, теплового опору тощо. Перевагами цього методу є те, що конструкція приладу і техніка проведення експерименту проста, точність отриманих результатів досить висока, а час експерименту невеликий.

Нестаціонарна теплопровідність відповідає несталому в часі тепловому режиму, створюваному тією чи іншою тепловою дією на тіло або середовище. Нестаціонарна теплопровідність характеризується тим, що температура змінюється не тільки від точки до точки, але і в часі. Нестаціонарна теплопровідність має місце у разі нагрівання або охолодження тіл, а також під час пуску або зупинки теплообмінних пристроїв, енергетичних агрегатів та ін.

Показані експериментальні результати дослідження темпу охолодження/нагрівання рідин окремо для п’яти термопар, розташованих на різній висоті експериментального зонду, за умов вимушеної конвекції.

Біографії авторів

С. Й. Ткаченко, Вінницький національний технічний університет

д-р. техн. наук, професор, професор кафедри теплоенергетики

О. В. Власенко, Вінницький національний технічний університет

науковий співробітник кафедри теплоенергетики

Посилання

В. П. Исаченко, В. А. Осипова, и А. С. Сукомел, Теплопередача, учеб. для вузов, изд. 3-е, перер. и доп. М.: Энергия, 1975, 488 с.

С. Й. Ткаченко, і О. В. Власенко, «Дослідження темпу нагрівання гетерогенного рідкого середовища,» Сучасні технології матеріали і конструкції в будівництві, наук.-техн. журн., № 1, с. 127-133, 2019.

С. Й. Ткаченко, і Н. В. Пішеніна, Нові методи визначення інтенсивності теплообміну в системах переробки органічних відходів, моногр. Вінниця, Україна: ВНТУ, 2017. 148 с.

Г. М. Кондратьев, Регулярный тепловой режим. М.: Гос. изд-во техн.-теор. лит-ры, 1954, 408 с.

С. В. Юшко, О. Є. Борщ, і Г. І. Токар, Нестаціонарна теплопровідність, навч. посіб. Харків, Україна: НТУ «ХПІ», 2012, 112 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 63

Опубліковано

2022-12-30

Як цитувати

[1]
С. Й. Ткаченко і О. В. Власенко, «ВИМУШЕНА КОНВЕКЦІЯ — ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГУЛЯРНОГО ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ В РІЗНИХ ШАРАХ ПО ВИСОТІ РІДИНИ », Вісник ВПІ, вип. 6, с. 23–28, Груд. 2022.

Номер

Розділ

Енергетика, електротехніка та електромеханіка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>