СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗОВНІШНЬОГО МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОГО КУЗОВНОГО РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ

  • А. В. Гнатов Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • Щ. В. Аргун Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Ключові слова: зовнішнє рихтування, видалення вм’ятин, кузовний ремонт, індукційний нагрів, кузо- вна панель, магнітно-імпульсні технології ремонту

Анотація

Описано інноваційне обладнання зовнішнього ремонту кузовних елементів автомобілів, яке розроблене в Лабораторії електромагнітних технологій ХНАДУ. Описано нову прогресивну технологію зовнішнього магнітно-імпульсного рихтування пошкоджених елементів кузовних панелей. Запропоновано технологічний маршрут операції зовнішнього рихтування. Описано систему індукційного нагріву, розроблену в Лабораторії електромагнітних технологій, наведені її технічні характеристики і переваги.

Біографії авторів

А. В. Гнатов, Харківський національний автомобільно-дорожній університет
д-р техн. наук, доцент, професор кафедри автомобільної електроніки
Щ. В. Аргун, Харківський національний автомобільно-дорожній університет
канд. техн. наук, старший викладач кафедри автомобільної електроніки

Посилання

1. Гнатов А. В. Новая современная технология внешней бесконтактной рихтовки автомобилей / А. В. Гнатов // Су-
часні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту : матер. VI Міжнародної наук.-практ. конф., (Він-
ниця, 21—23 жовтня, 2013 р.) — Вінниця : ВНТУ, 2013. — 192 с. (С. 39—41).
2. Гнатов А. В. Научные основы восстановления кузовных панелей автомобилей методами внешней бесконтактной
рихтовки: дис. ... доктора техн. наук : 05.22.20 / Гнатов Андрей Викторович. — Х., 2014. — 391 с.
3. Кузовные работы : [пособие по самостоятельному ремонту. Цветные фотографии]. — Днепропетровск : Монолит,
2011. — 164 с.
4. Welcome to BETAG Innovation — 2014. [Електронний ресурс] — Режим доступу : www.beulentechnik.com.
5. Пат. 7,124,617 B2 USA (США), B21J 15/24 B21D 5/00. Magnetic dent removal device, method and kit / Eric Richard
Satterlee, Wayne Tanabe; заявитель и патентообладатель Eric Richard Satterlee, Wayne Tanabe, Hickory, Arlington HeightР.
— № 10/341,611 ; заявл. 14.01.2003; опубл. 24.10.2006.
6. Пат. 7,143,627 B2 USA (США), B21J 15/24. Apparatus and method for removing dents from metal / James M. Akins;
заявитель и патентообладатель James M. Akins, Dublin. — № 11/138,057 ; заявл. 26.05.2005; опубл. 05.12.2006.
7. Пат. 4,252,008 USA (США), B21D 26/14. Apparatus for removing dents from automobile bodies and the like / William
L. Dibbens; заявитель и патентообладатель William L. DibbenР. — № 12/648 ; заявл. 16.02.1979; опубл. 24.02.1981.
8. Пат. 6,014,885 USA (США), B21D 1/06. Dent removal apparatus and method of operation / Gerald J. Griffaton; заяви-
тель и патентообладатель Gerald J. Griffaton, Berwyn. — № 08/958,424 ; заявл. 27.10.1997; опубл. 18.01.2000.
9. Пат. 6,538,250 В1 USA (США), B21D 1/12. Apparatus and method for vacuum dent repair / Borchert Donald Paul; зая-
витель и патентообладатель Dent Defyer Inc. — № 09/707,562 ; заявл. 06.11.2000; опубл. 25.03.2003.
10. Гнатов А. В. Импульсные магнитные поля для прогрессивных технологий. Магнитно-импульсные технологии
бесконтактной рихтовки кузовных элементов автомобиля : моногр. / А. В. Гнатов, Ю. В. Батыгин, Е. А. Чаплыгин //
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. — 242 с.
11. Туренко А. Н. Импульсные магнитные поля для прогрессивных технологий. Том 3. Теория и эксперимент притя-
жения тонкостенных металлов импульсными магнитными полями : моногр. / А. Н. Туренко, Ю. В. Батыгин, А. В. Гна-
тов. — Х. : ХНАДУ, 2009. — 240 с.
12. Лаборатория электромагнитных технологий [Электронный ресурс] // Материалы сайта — 2015. — Режим досту-
па : http://electromagnetic.comoj.com.
13. Слухоцкий А. Е. Установки индукционного нагрева / А. Е. Слухоцкий. — Ленинград : Энергоиздат, 1981. — 330 с.
14. Белый И. В. Деформирование металлов импульсным электромагнитным полем с предварительным индукцион-
ным нагревом заготовок / И. В. Белый, Л. Д. Горкин, Л. Т. Хименко // Кузнечно-штамповочное производство. —
М. : 1984. — № 7. — С. 6—8.
Опубліковано
2015-09-03
Як цитувати
[1]
А. Гнатов і Щ. Аргун, СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗОВНІШНЬОГО МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОГО КУЗОВНОГО РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 103-108, Вер 2015.
Номер
Розділ
Машинобудування і транспорт