Еволюція соціокультурного компоненту глобального економічного розвитку

  • М. П. Адамович Національний авіаційний університет, м. Київ
Ключові слова: управління соціально-економічним розвитком, соціокультурна глобалізація, економічна доцільність, соціокультурні індикатори, соціокультурна динаміка, соціальний хаос, глобальні ризики, соціально-економічний розвиток, культурний плюралізм, соціокультурні

Анотація

Досліджено еволюцію соціокультурного компоненту глобалізації. Проведено теоретичний аналіз сучасних соціокультурних трансформацій та оцінено їх вплив на глобальний економічний розвиток. Поглиблено аналіз особливостей етапів розвитку соціокультурного процесу в структурі процесів світового економічного розвитку. Охарактеризовані шляхи досягнення ефективності управління соціально-економічними процесами в умовах глобалізації, зокрема акцентовано на пріоритетності культурного аспекту як базового чинника національної економічної, соціальної, демографічної тощо потужностей.

Біографія автора

М. П. Адамович, Національний авіаційний університет, м. Київ
аспірантка кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Посилання

1. Дзюба І. М. Нагнітання мороку: від чорносотенців ХХ ст. до українофобів початку ХХІ ст. / І. М. Дзюба. — К. :
Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. — С. 23—27.
2. Еволюційні періоди формування МЕВ [Електронний ресурс] // Бібліотечний вісник ЛНТУ. — 2013. — Режим дос-
тупу : http://lib.lntu.info/book/fb/etme/2010/10-137/topics/topic_01/theor_01/topic_4.html.
3. Етапи розвитку міжнародної торгівлі [Електронний ресурс] / Бібліотека економіста он-лайн. — 2014. —
Режим доступу: http://library.if.ua/book/68/5016.html.
4. Сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали он-лайн. — 2014. —
Режим доступу: http://mobile.pidruchniki.com/16720308/ekonomika/suchasni_tendentsiyi_rozvitku_mizhnarodnoyi_torgivli.
5. Особливості соціокультурного розвитку сучасного суспільства й оновлення ролі культури в ньому : Дослідження
проблем трансформації культурної сфери та шляхів реалізації ключової ролі культури в соціально-економічному розви-
тку сучасної України [Електронний ресурс] / [О. А. Гриценко, В. В. Солодовник, М. Ю. Рябчук та ін.] ; ред.-упоряд.
О. А. Гриценко // Українські культурні дослідження — 2009. — Режим доступу : http://www.culturalstudies.in.ua/zv_2009-
10-1.php
6. Іващенко М. В. Вплив релігії на соціально-економічне становище країн світу в сучасних умовах / М. В. Іващенко //
Бізнесінформ : наук. журнал ; розділ:економіко-математичне моделювання. — 2012. — № 10. — С. 51—54.
Переглядів анотації: 57 Завантажень PDF: 35
Опубліковано
2015-03-26
Як цитувати
[1]
М. Адамович, Еволюція соціокультурного компоненту глобального економічного розвитку, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 28-34, Бер 2015.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.