Резонансні коливання підресореної частини колісних транспортних засобів під час руху вздовж впорядкованої системи нерівностей

Автор(и)

  • М. Г. Грубель Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів
  • Р. А. Нанівський Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів
  • М. Б. Сокіл Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів

Ключові слова:

підресорена частина, нелінійні коливання, резонанс, амплітуда, частота

Анотація

Отримано умови існування та залежність резонансної амплітуди нелінійних вертикальних коливань підресореної частини колісних транспортних засобів від динамічних характеристик підвіски. Встановлено, що для жорсткіших характеристик пружних амортизаторів резонансне значенні амплітуди є меншими.

Біографії авторів

М. Г. Грубель, Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів

Канд. техн. наук, доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

Р. А. Нанівський, Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів

Аспірант кафедри інженерної механіки

М. Б. Сокіл, Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів

Канд. техн. наук, викладач кафедри інженерної механіки

Посилання

1. Динамика транспортно-тяговых колесных и гусеничных машин / [Е. Е. Александров, А. Т. Лебедев, А. Н. Туренко и др.]. — Х. : ХНАДУ, 2001. — 642 с.
2. Конструирование и расчёт колёсных машин высокой проходимости : учеб. для вузов / [Н. Ф. Бочаров, И. С. Цито-вич, А. А. Полугнян и др.] ; под. общ. Ред. Н. Ф. Бочарова, И. С. Цитовича. — М. : Машиностроение, 1983. — 299 с.
3. Гладов Г. И. Многоцелевые гусеничные и колесные машины: конструкция : учеб. для вузов / [Г. И. Гладов,
А. В. Вихров, В. В. Кувшинов, В. В. Павлов] ; под ред. Г. И. Гладова. — М. : Транспорт, 2001. — 272 с.
4. Дмитриев А. А. Теория и расчет нелинейных систем подрессоривания гусеничных машин / А. А. Дмитриев,
В. А. Чобиток, А. В. Тельминов. — М. : Машиностроение, 1976. — 208 с.
5. Дущенко В. В. Математическое моделирование колебаний подресcореного корпуса многоопорной колесной машины / В. В. Дущенко, И. И. Якименко // Механіка та машинобудування. — 2004. — № 2. — С. 139—147.
6. Ротенберг Р. В. Подвеска автомобиля. — М. : Машиностроение, 1972. — 392 с.
7. Динамики автомобиля / [М. А. Подригало, В. П. Волков, А. А. Бобошко и др.] ; под ред. М. А. Подригало. — Харьков : ХНАДУ, 2008. — 424 с.
9. Солтус А. П. Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля : навч. посіб. для ВНЗ. — К. : Арістей. 2010. — 155 с.
10. Кузьо І. В. Вплив параметрів підвіски на нелінійні коливання транспортних засобів / І. В. Кузьо, Б. І. Сокіл,
В. М. Палюх // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». — 2007. — № 588 — С. 49—52.
11. Сокіл Б. І. Власні вертикальні коливання корпусу автомобіля з урахуванням нелінійних характеристик пружної підвіски / Б. І. Сокіл, Р. А. Нанівський, М. Г. Грубель // Автомобільний транспорт : науково-вироб. журнал. — 2013. — № 5 (235). — С. 15—18.
12. Вертикальні коливання підресореної частини колісних транспортних засобів під дією випадкових збурень / [М. Г. Грубель, О. П. Красюк, М. Б. Сокіл, Р. А. Нанівський ] // Наукові нотатки :Зб. наук. пр. ; Луцький національний технічний ун-т, Луцьк. — 2914. — В. 46. — С. 112—116.
13. Кильчевский Н. А. Курс теоретической механики. — М. : Наука, 1977. — Т. ІІ. — 544 с.
14. Коул Дж. Методы возмущений в прикладной математике / Джулиан Коул ; пер. с англ. А. И. Державиной и
В. Н. Диесперова, под ред. О. С. Рыжова. — М. : Мир. — 1972. — 276 с.
15. Сеник П. М. Обернення неповної Вeta-функцiї / П. М. Сеник // Укр. мат. журн. — 1969. — Т. 21, № 3. — С. 325—333.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 163

Опубліковано

2015-03-24

Як цитувати

[1]
М. Г. Грубель, Р. А. Нанівський, і М. Б. Сокіл, «Резонансні коливання підресореної частини колісних транспортних засобів під час руху вздовж впорядкованої системи нерівностей», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 155–161, Бер 2015.

Номер

Розділ

Машинобудування і транспорт

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.