ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ЖОРСТКОСТІ АРТЕРІЇ ВІД ЇЇ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ І ПУЛЬСОВОЇ СИЛИ

  • Є. В. Сторчун Національний університет «Львівська політехніка»
  • Є. І. Яковенко Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: пульсовий сигнал, жорсткість артерії, пульсова сила

Анотація

Проведено дослідження поліноміальної моделі механічного імпедансу ділянки променевої артерії. Побудовано функціональну залежність жорсткості судини від її довжини і діаметра. Показано вплив пульсового тиску пацієнта на жорсткість артерії.

Біографії авторів

Є. В. Сторчун, Національний університет «Львівська політехніка»
д-р техн. наук, професор, професор кафедри електронних засобів ін-формаційно-комп’ютерних технологій
Є. І. Яковенко, Національний університет «Львівська політехніка»
канд. техн. наук, доцент кафедри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій

Посилання

1. Практическое руководство по восточной пульсовой диагностике / В. Н. Леник. — Бровары : ЗАТ «Броварська дру-
карня», 2000. — 147 с.
2. Mackenzie I. S. Assessment of arterial stiffness in clinical practice / I. S. Mackenzie, I. B. Wilkinson and J. R. Cockroft //
Q J Med 2002; 95:67—74.
3. Сторчун Є. Моделювання механічного імпедансу ділянки артерії / Сторчун Є., Климух А // Вісник НУ «Львівська
політехніка» : серія «Радіоелектроніка та телекомунікації». — 2012. — № 738. — С. 270—274.
4. Савицкий Н. Н. Биофизические основы кровообращения и клинические методы изучения гемодинамики / Н. Н. Са-
вицкий. — Л. : Медицина, Ленингр. отд., 1974. — 311 с.
5. Naoyuki Yokoyam, Satoshi Takeshita, Masahiko Ochiai,Yutaka Koyama, Satoshi Hoshino, Takaaki Isshiki,1, and Tomohide
Sato,1 Anatomic Variations of the Radial Artery in Patients Undergoing Transradial Coronary Intervention [Електронний
ресурс]. — Режим доступу : http://www.cathlabtech.com/documents/pp/Anatomic%20Variations.pdf.
6. Mark E. Lockhart, Michelle L. Robbin, Michael Allon Preoperative Sonographic Radial Artery Evaluation and Correlation With
Subsequent Radiocephalic Fistula Outcome [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.jultrasoundmed.org/content/23
/2/161.full.pdf
Переглядів анотації: 53 Завантажень PDF: 19
Як цитувати
[1]
Є. Сторчун і Є. Яковенко, ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ЖОРСТКОСТІ АРТЕРІЇ ВІД ЇЇ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ І ПУЛЬСОВОЇ СИЛИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 25-28, 1.
Номер
Розділ
Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.