РОЗРОБКА ДВОПРОМЕНЕВОГО ВИМІРЮВАЧА КОНЦЕНТРАЦІЇ ТА ДИСПЕРСНОСТІ ВУГІЛЬНОГО ПИЛУ З КОМПЕНСАЦІЄЮ ТЕМПЕРАТУРНОГО ДРЕЙФУ

Автор(и)

  • Р. І. Соломічев Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
  • О. В. Вовна Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
  • А. А. Зорі Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

Ключові слова:

вимірювач, концентрація, вугільний пил, дисперсність, компенсація, температура

Анотація

Розроблено та досліджено вимірювач концентрації та дисперсності вугільного пилу з компенсацією температурного дрейфу. Під час його лабораторних досліджень встановлено значення основної абсолютної похибки вимірювання концентрації пилу в діапазоні від 0 до 3 г/м3, яке не перевищує ±8 мг/м3, що більш ніж на порядок менше значення абсолютної похибки вимірювання концентрації пилу в аспіраційних вимірювачах (±200 мг/м3). Додаткова похибка вимірювання концентрації пилу в діапазоні температур від +5 до +35 °С складає ±2,5 мг/м3, що становить не більше 35 % від основної похибки вимірювання концентрації пилу та повністю задовольняє умовам експлуатації вимірювачів для рудничної атмосфери шахт.

Біографії авторів

Р. І. Соломічев, Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

аспірант кафедри електронної техніки

О. В. Вовна, Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

канд. техн. наук, доцент, докторант кафедри електронної техніки

А. А. Зорі, Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри електронної техніки

Посилання

1. Соломічев Р. І. Двопроменевий спосіб вимірювання концентрації і дисперсності пилового аерозолю у вугільних
шахтах / Р. І. Соломічев // Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах» (ВКДТС–2013) : зб. тез доп. :
друга наук. міжнар. конфер., 29—30 жовтня 2013 р. — Вінниця : ПП «Едельвейс і К», 2013. — С. 111—113.
2. Клименко А. П. Непрерывный контроль концентрации пыли / А. П. Клименко, В. И. Королев, В. И. Шевцов // К. :
«Техніка», 1980. — 181 с.
3. Соломичев Р. И. Обоснование и разработка требований к оптоэлектронным компонентам макетного образца изме-
рителя концентрации пыли / Р. І. Соломичев // Наукові праці ДонНТУ. Серія : Обчислювальна техніка та автоматизація.
Донецьк. — 2013. — Вип. № 2 (25). — С. 261—269.
4. Соломичев Р. И. Обоснование режима работы фотодиода в схемной реализации аналогового блока измерителя кон-
центрации пыли / Р. И. Соломичев // Автоматизація технологічних об’єктів та процесів. Пошук молодих : ХІІІ міжнар.
наук.-техн. конфер. аспірантів і студентів : зб. наук. пр., 14—17 травня 2013 р. — Донецьк : ДонНТУ, 2013. — С. 357—361.
5. Прибор контроля запыленности воздуха ПКА-01 (ПКА 000.616) [Электронный ресурс]. — Режим доступа :
http://zapadpribor.com/pka-01/.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 101

Як цитувати

[1]
Р. І. Соломічев, О. В. Вовна, і А. А. Зорі, «РОЗРОБКА ДВОПРОМЕНЕВОГО ВИМІРЮВАЧА КОНЦЕНТРАЦІЇ ТА ДИСПЕРСНОСТІ ВУГІЛЬНОГО ПИЛУ З КОМПЕНСАЦІЄЮ ТЕМПЕРАТУРНОГО ДРЕЙФУ», Вісник ВПІ, вип. 5, с. 36–41, Жовт. 2014.

Номер

Розділ

Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.