НОВІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ВУЗІВСЬКОГО НАВЧАННЯ: ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

  • Д. В. Борисенко Українська інженерно-педагогічна академія
Ключові слова: інформаційно-комунікативні технології, інформаційно-комунікативна навчальна база, педагогічна інновація, інженер-дизайнер, дизайн-продукт

Анотація

Розглянуто проблематику інноваційних зрушень в освітньому просторі, передусім, інформаційно-комунікативного напрямку розвитку. Проаналізавно наявний спектр навчальних технологій, методик, методологій та засобів, який використовується та може перспективно впроваджуватися в навчальний процес вищого навчального закладу. Особливе місце займає розгляд формування інформаційно-комунікативної навчальної бази, яка є структурним компонентом формації сучасного навчально-методичного забезпечення. Стаття розкриває особливості реорганізаційних механізмів традиційних форм вузівського навчання та підвищення рівня інформативного та технічного забезпечення. Додатково представлена перспективна тенденція залучення інноваційних педагогічних розробок в навчальному процесі вищих навчальних закладів на прикладі підготовки інженера-дизайнера.

Біографія автора

Д. В. Борисенко, Українська інженерно-педагогічна академія
аспірант, асистент кафедри технологій і дизайну

Посилання

1. Колин К. К. Инновационное развитие в информационном обществе и качество образования / К. К. Колин // Откры-
тое образование. — 2009. — №. 3. — С. 63—72.
2. Майер Г. В. Инновации и миссия университета / Г. В. Майер, М. Д. Бабанский // Университетское управление:
практика и анализ. — 2006. — №. 6. — С. 11—16.
3. Быков В. Ю. Инновационное развитие средств и технологий системы открытого образования / В. Ю. Быков // Со-
временные информационные технологи и инновационные методики в подготовке специалистов: методология, теорія,
опыт, проблемы : зб. научн. трудов. — 2012. — Выпуск 19. — C. 32—40.
4. Brusilovsky P. In proceedings of E-Learn 2004 / P. Brusilovsky, M. Yudelson, S. Sosnovsky // World Conference on ELearning
in Corporate, Government, Healthcare, & Higher Education November 1—5, 2004. — Washington DC, USA, 2004. —
P. 2556—2561.
5. Остин А. В. Мультимедиа в образовании: контекст информатизации / А. В. Остин. — М. : Издательский сервис,
2005. — 320 с.
6. Наволокова Н. П. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Н. П. Наволокова. — Х. : Вид. група «Осно-
ва», 2009. — 176 с.
Переглядів анотації: 48 Завантажень PDF: 50
Як цитувати
[1]
Д. Борисенко, НОВІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ВУЗІВСЬКОГО НАВЧАННЯ: ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ АСПЕКТ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 161-167, 1.
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.