АНАЛІЗ ВПЛИВУСЕКТОРАЛЬНО-ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ НА РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

  • М. І. Небава Вінницький національний технічний університет
  • М. П. Мартьянов Вінницький національний технічний університет, Виконавчий апарат Вінницької обласної Ради
Ключові слова: економіка регіону, структура економіки, сектори економіки

Анотація

Проведено класифікацію регіонів України в залежності від домінування в їх економіці певних секторів та галузей. Проаналізовано як структура економіки впливає на показники економічного розвитку регіону. Виявлено основні перешкоди, що стримують подальшу структурну трансформацію економіки регіонів України та сформовано рекомендації щодо усунення цих перешкод.

Біографії авторів

М. І. Небава, Вінницький національний технічний університет
канд. екон. наук, доцент, директор Інституту менеджменту
М. П. Мартьянов, Вінницький національний технічний університет, Виконавчий апарат Вінницької обласної Ради
здобувач кафедри економіки підприємств і виробничого менеджменту ВНТУ, начальник відділу аналізу обласних програм та бюджету виконавчого апарату Вінницької облас-ної Ради

Посилання

1. Статистичний збірник «Регіони України» 2012. [Електронний ресурс]. — Київ, 2011. — 783 с. — Режим доступу :
http://www.twirpx.com/file/1023012/.
2. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року. [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://www.info-kmu.com.ua/2013-11-21-000000pm/article/17028718.html.
3. Геец В. М. Прогнозирование динамики и структуры общественного производства союзной республики / В. М. Ге-
ец. — Киев, 1987. — 168 с.
4. Національні проекти в стратегії економічної модернізації України / Аналітична доповідь. — К. : НІСД, 2013, 56 с.
5. Основні засоби України за 2000—2010 роки : статистичний збірник. — Київ, 2012. — 293 с.
6. Центральный металлический портал РФ. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://metallicheckiyportal.ru/index-cen-lme.

7. Мартьянов М. П. Структурні деформації як фактор стримування економічного розвитку Вінницького регіону /
М. П. Мартьянов // Регіональна економіка. — 2012. — № 4 (66).
8. Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития / С. Ю. Глазьев. — М. : ВлаДар, 1993.
9. Полтерович В. М. Институциональные ловушки и экономические реформы / В. М. Полтерович // Экономика и ма-
тематические методы. — 1999. — Т. 35, вып. 2.
10. Небава М. І. Інституційні аспекти відродження динамізму та конкурентоздатності національної економіки /
М. І. Небава, М. П. Мартьянов // Вісник Донецького національного університету. — 2010. — № 1.
11. Мартьянов М. П. Низька якість інститутів — основа гальмування трансформаційних процесів у вітчизняній еко-
номіці / М. П. Мартьянов // Інтеграційний вибір України : історія, сучасність, перспективи : зб. матер. Всеукраїнської
наук.-практ. конф. з міжнародною участю, м. Вінниця, 10 квітня 2012 р., Том І. — Тернопіль : Крок, 2012. — 330 с.
12. Стимулювання економічного зростання на місцевому рівні / [С. О. Біла, О. В. Шевченко, М. О. Кушнір, В. І. Жук]. —
К. : НІСД, 2013. — 54 с.
13. Marrocu, Emanuela, Paci, Raffaele and Pala, Roberto, Estimation of Total Factor Productivity for Regions and Sectors in
Italy. A Panel Cointegration Approach (December 2000). University of Cagliari, Italy Contributi di Ricerca CRENoS 00/16.
Переглядів анотації: 48 Завантажень PDF: 111
Як цитувати
[1]
М. Небава і М. Мартьянов, АНАЛІЗ ВПЛИВУСЕКТОРАЛЬНО-ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ НА РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 22-30, 1.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.