ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ В АСПЕКТІ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

  • М. І. Небава Вінницький національний технічний університет
  • І. В. Заюков Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: регіональна стратегія збалансованого розвитку, індекс здоров’я, людський капітал здоров’я, SWOТ-аналіз регіону, самозбереження здоров’я

Анотація

Здоров’я населення, як одна з основних складових людського капіталу, виступає базою соціально-економічного розвитку через його взаємозв’язок із соціально-економічними характеристиками життєдіяльності громадян. Це найважливіша властивість, без збереження і відтворення якої населення не може реалізувати свої потенційні можливості в економічній й інших сферах людської активності та високу якість життя.

Метою статті є дослідження проблеми людського капіталу здоров’я населення Вінницької області та здійснення SWOT-аналізу регіону в аспекті формування доктрини її збалансованого розвитку.

Актуалізовано проблему збереження людського капіталу здоров’я громадян України. Обґрунтовано необхідність підвищення рівня людського капіталу здоров’я в аспекті сталого розвитку. Систематизовано загрози для соціально-економічного розвитку України за підсумками проведення круглого столу «Від України 2030 до регіональних стратегій», що відбувся на базі Вінницького національного технічного університету. Проаналізовано механізми збалансованого розвитку, які можуть бути використані для побудови ефективної відповідної стратегії збалансованого розвитку Вінницького регіону. Здійснено аналіз оцінки значення індексу здоров’я для України, зокрема Вінницької області. З’ясовано, що в системі формування людського капіталу здоров’я населення Вінниччини має бути така важлива складова, як мотивація громадян до самозбереження здоров’я. Здійснено аналіз сильних, слабких сторін та можливостей і загроз регіону в аспекті передумов розвитку людського капіталу здоров’я населення Вінниччини в межах реалізації Доктрини збалансованого розвитку. Запропоновано рекомендації та пропозиції щодо формування передумов розвитку капіталу здоров’я регіону.

Біографії авторів

М. І. Небава, Вінницький національний технічний університет

канд. екон. наук, професор кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту, декан факультету менеджменту та інформаційної безпеки

І. В. Заюков, Вінницький національний технічний університет

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Посилання

Е. М. Лібанова, Ред., Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір. Київ, Україна: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2008, 316 с.

Цілі сталого розвитку: Україна. Національна доповідь 2017. Київ, Україна: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України и. 2018. [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://www.idss.org.ua/monografii/2017_SDGs_NationalReport.pdf . Дата звернення: Січень. 13, 2018.

Статистичний щорічник України за 2016 рік. Київ, Україна: Державна служба статистики України. 2018. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm. Дата звернення: Лютий. 05, 2018.

Е. М. Лібанова, Ред., Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку. Київ, Україна: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2016, 328 с.

В. М. Геєць, Ред., Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь. Київ, Україна: Національна академія наук України, 2015, 336 с.

Е. М. Лібанова, Ред., Людський розвиток в Україні. Модернізація соціальної політики: регіональний аспект. Київ, Україна: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2015, 356 с.

УКРАЇНА 2030: Доктрина збалансованого розвитку. Видання друге. Львів, Україна: Кальварія, 2017, 164 с.

Цілі сталого розвитку та їх адаптація до України. Сталий розвиток для України. 2018. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://sd4ua.org/shho-take-stalij-rozvitok/ . Дата звернення: Лютий. 05, 2018.

Концепція сталого розвитку суспільства та її модифікації. 2018. [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://stud.com.ua/41817/sotsiologiya/kontseptsiya_stalogo_rozvitku_suspilstva_modifikatsiyi . Дата звернення: Лютий. 07, 2018.

Людиноцентрична парадигма сучасної економіки як умова сталого розвитку суспільства. Ефективна економіка. 2013. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2289 . Дата звернення: Лютий. 08, 2018.

Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020». 2015. [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 . Дата звернення: Лютий. 10, 2018.

Національна доповідь «Цілі сталого розвитку 2016-2030: Україна». 2016. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku . Дата звернення: Лютий. 10, 2018.

Індекс здоров’я. Україна. 2017. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://health-index.com.ua/ . Дата звернення: Лютий. 20, 2018.

Доповідь про стан навколишнього середовища у Вінницькій області за 2016 рік. 2017. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://menr.gov.ua/files/docs/Reg.report/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1% 8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BF_2016.pdf . Дата звернення: Лютий. 20, 2018.

М. І. Небава, «Глобальні орієнтири сталого триєдиного економічного, соціального і екологічного розвитку», на ІХ Всеукр. наук. конф. Екологічний менеджмент у загальній системі управління, Суми, 2009, с. 23-26.

М. І. Небава, «Формування системи вимірів цілісної моделі сталого економічного, соціального і екологічного розвитку», на ІІ Всеукр. наук. конф. Екологія-2009, Вінниця, 2009, с. 573-576.

Переглядів анотації: 366 Завантажень PDF: 81
Опубліковано
2018-08-31
Як цитувати
[1]
М. Небава і І. Заюков, ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ В АСПЕКТІ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 36-45, Сер 2018.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)