СВІТОВИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ САМОЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • І. В. Заюков Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2018-141-6-44-52

Ключові слова:

здоровий спосіб життя, самозбереження здоров’я, законодавча база, модель

Анотація

Актуальність статті пов’язана з тим, що сьогодні в Україні, на відміну від багатьох розвинених країн світу, правовим аспектам проблеми формування основ самозбереження здоров’я зайнятого населення, зокрема здоровому способу життя в цілому не приділяється достатньо уваги. Це погіршує не тільки медико-демографічний стан країни, але і несе загрозу для національної, зокрема економічної безпеки.

Метою статті є дослідження міжнародного та вітчизняного досвіду реалізації принципів здорового способу життя як важливого елементу механізму самозбереження здоров’я зайнятого населення та побудова моделі формування його правової складової.

Обґрунтовано необхідність переходу України в соціально-економічній та медико-демографічній політиці до концепції «зменшення шкоди», яка являє собою реалізацію не тільки суто медичних заходів з метою покращення здоров’я людей, а має бути направлена на поведінковий аспект. Запропоновано реалізувати в Україні пріоритети та принципи, які лежать в основі формування державної політики здорового способу життя розвинених країн світу, зокрема, «справедливості», «диверсифікації», «доступності» тощо. Проаналізовано світовий та вітчизняний досвід в сфері реалізації законодавчої бази в напрямку формування здорового способу життя населення та запропоновано рекомендації щодо його використання в Україні. Запропоновано модель формування правової складової організаційно-економічного механізму самозбереження здоров’я населення України, зокрема його трудоактивної частини. Важливим інноваційним елементом зазначеної моделі є використання перспективного міжнародного досвіду та створення «Національного центру здоров’я для зайнятого населення України».

Біографія автора

І. В. Заюков, Вінницький національний технічний університет

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Посилання

Інформаційне агентство УНІАН та холдинг «Главред-Медіа» розпочинають спільний загальнонаціональний медико-просвітницький проект «Збережи здоров’я нації.» [Електронний ресурс]. Режим доступу:

https://www.unian.ua/health/country/290653-unian-i-glavred-media-pochinayut-mediko-prosvitnitskiy-proekt.html. Дата звернення: Жовтень, 11, 2018.

Сайт Радіо Свободи. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http:// www.radiosvoboda.org/a/932513.html. Дата звернення: Жовтень, 11,2018.

М. М. Амосов, Роздуми про здоров’я. Київ, Україна: Здоров’я, 1990.

В. М. Геєць, «Наслідки демографічних викликів для економічного зростання в Україні,» Демографія та соціальна економіка, № 1, с. 3-23, 2011.

С. І. Пирожков, «Від редакції,» Демографія та соціальна економіка, № 1, с. 3-8, 2008.

В. В. Онікієнко, Ринок праці та соціальний захист населення України: ретроаналіз, проблеми, шляхи вирішення. Київ, Україна: Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, 2013.

В. С. Стешенко, «Зміст понять «демографічний розвиток» і «людський розвиток»: тотожності та відмінності,» Демографія та соціальна економіка, № 1, с. 5-16, 2013.

І. О. Курило, «Здоров’я і тривалість життя літнього населення в Україні: тенденції та деякі їх фактори,» Демографія та соціальна економіка, № 2, с. 102-115, 2013.

Н. М. Левчук, «Соціальна диференціація стану здоров’я і смертності в Україні,» Демографія та соціальна політика, № 1, с. 12-27, 2007.

Н. О. Рингач, «Ризики для громадського здоров’я та системи охорони здоров’я в Україні, спричинені соціально-економічною і політичною кризою,» Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки, № 3-4, с. 64-76, 2014.

І. М. Маруненко, Медико-соціальні основи здоров’я: навчальний посібник. Київ, Україна: Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2013.

Національна доповідь 2017. Цілі сталого розвитку. Україна. [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf. Дата звернення: Жовтень, 20, 2018.

Заключительный отчет «Рекомендации по совершенствованию политики формирования здорового образа жизни для предупреждения неинфекционных заболеваний». [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http:// http://media.rspp.ru/document/1/9/0/901953350696c4-5c324466abad76bbe4.pdf. Дата обращения: октябрь 25, 2018.

Система здравоохранения в Канаде. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://www.newcanadian.ru/information/sistema-zdravookhra-neniya-kanady.html. Дата обращения: октябрь 25, 2018.

Д. Изуткин, «Проблема взаимосвязи образа жизни и здоровья в зарубежных социологических исследованиях,» Социология медицины, № 1, с. 46-50, 2014.

Обзор системы здравоохранения. Системы здравоохранения: время перемен. Швейцария, Женева: ВОЗ. Европейская обсерватория по системам и политике здравоохранения, 2012.

Закон України «Основи законодавства про охорону здоров’я України». [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2801-12. Дата звернення: листопад 01, 2018.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення концепції Загальнодержавної програми «Здоров’я-2020: український вимір». [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show /1164-2011-%D1%80. Дата звернення: листопад 01, 2018.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 277

Опубліковано

2018-12-28

Як цитувати

[1]
І. В. Заюков, «СВІТОВИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ САМОЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ», Вісник ВПІ, вип. 6, с. 44–52, Груд. 2018.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>