МАКРОЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • І. В. Заюков Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2020-148-1-23-31

Ключові слова:

продуктивність праці, зайняте населення, ВВП, втрати, резерви

Анотація

Актуальність дослідження пов’язана з тим, що чинна економічна модель економіки України ґрунтується на низькій продуктивності праці (ПП) порівняно з розвиненими країнами світу, зокрема ЄС, США, Японії.

Метою статті є оцінка ПП на сучасному етапі розвитку економіки України за видами економічної діяльності (ВЕД) з урахуванням тіньової економіки, масштабів корупції, втрат від військових дій на Сході України та анексії Криму.

Проаналізовано динаміку індексів фізичного обсягу продуктивності праці (ПП) за видами економічної діяльності в Україні, що дозволило обґрунтувати необхідність її розрахунку в сучасних умовах розвитку економіки. Розраховано розмір ПП за видами економічної діяльності в приведених цінах з урахуванням обсягів тіньової зайнятості та в доларовому еквіваленті. Проведено розрахунок темпів приросту (падіння) обсягів ПП на одного зайнятого в доларовому еквіваленті за видами економічної діяльності. Здійснено розрахунок гіпотетичних втрат ПП через корупцію і військові дії на Сході України та анексію Криму. Досліджено рівень ПП за паритетом купівельної спроможності в середньому в країнах членах ЄС(28), Організації Співробітництва та розвитку, зокрема США та здійснено порівняння з Україною, зокрема за видами економічної діяльності. Запропоновано рекомендації щодо зростання рівня ПП в Україні, зокрема: шляхом переорієнтації моделі економіки та її структури. Так, в роботі акцентується увага, що зміна існуючої економічної моделі України, зокрема шляхом переорієнтації із аграрної сфери в промислову; збільшення обсягів виробництва товарів (робіт, послуг) з більшою доданою вартістю, особливо на експорт; переорієнтація на внутрішній ринок споживання виробленої вітчизняної продукції; подолання корупції і хабарництва тощо можуть в рази на першому етапі розвитку економіки збільшити ПП. Наведені вище пропозиції і зміна структури економіки, особливо її переорієнтація на інноваційні сфери, промисловість та забезпечення економічної окупності таких галузей економічної діяльності, як: освіта, охорона здоров’я, культура і спорт, туризм тощо дозволять максимально скоротити відставання України за показником ПП від розвинених країн світу.

Біографія автора

І. В. Заюков, Вінницький національний технічний університет

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Посилання

Level of GDP per capita and productivity (2018). Організація економічного співробітництва та розвитку. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=54563#. Дата звернення: Груд. 10, 2019.

О. Жилінська, Доктрина збалансованого розвитку. Львів, Україна: Кальварія, 2017.

О. І. Амоша, «Регулювання регіонального розвитку в Україні,» Економіка промисловості. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/2764/st_32_7.pdf?sequence=1. Дата звернення: Груд. 10, 2019.

Д. П. Богиня, «Продуктивність праці у машинобудуванні як головний чинник ефективності виробництва (18 років поспіль),» Вісник Хмельницького національного університету, Економічні науки, № 4, с. 81-85, 2015.

В. М. Геєць, «Економіка України: ключові проблеми і перспективи,» Економіка і прогнозування, № 1, с. 7-22, 2016.

Е. М. Лібанова, В Україні низький рівень продуктивності праці. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.unn.com.ua/uk/news/917705-e.libanova%3A-v-ukrayini-nizkiy-riven-produktivnosti-pratsi. Дата звернення: груд. 10, 2019.

Л. С. Лісогор, «Продуктивність праці в Україні: проблеми та перспективи підвищення,» Демографія та соціальна економіка, № 2, с. 131-138, 2010.

Продуктивність праці та продуктивність капіталу. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d5f5b5a2-7689-488d-afab-6420bb349679&title=ProduktivnistPratsiTaProduktivnistKapitalu. Дата звернення: Груд. 10, 2019.

Інфляційний звіт. Національний банк України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://bank.gov.ua/news/all/natsionalniy-bank-zberig-prognoz-inflyatsiyi-na-2019-2021-roki-i-polipshiv-otsinku-zrostannya-ekonomiki-7024. Дата звернення: Груд. 10, 2019.

Валовий внутрішній продукт в Україні. Міністерство фінансів України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/. Дата звернення: Груд. 10, 2019.

Ринок праці. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/operativ/menu/gender/gender_dok/2018/pracia/ryn_pr_2018.htm. Дата звернення: Груд. 10, 2019.

Загальні тенденції тіньової економіки в Україні у 2018 році. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki. Дата звернення: Груд. 10, 2019.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 631

Опубліковано

2020-02-27

Як цитувати

[1]
І. В. Заюков, «МАКРОЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 23–31, Лют. 2020.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>