СУЧАСНІ СВІТОВІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ COVID-19

Автор(и)

  • І. В. Заюков Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Кобилянський Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2020-152-5-17-25

Ключові слова:

зайнятість, ринок праці, безробіття, локдаун, пандемія, COVID-19

Анотація

Актуальність дослідження пов’язана з тим, що нині в світі та в Україні активно розповсюджується небезпечне захворювання COVID-19, викликане інфекцією SARS-CoV-2, яке негативно впливає на ВВП, ринок праці, зокрема зменшує чисельність зайнятих, збільшує обсяги безробіття та підвищує рівень бідності.

Метою статті є оцінка світових та вітчизняних тенденцій зайнятості з урахуванням впливу COVID-19.

Розраховано зміну питомої ваги населення у віці 15—64 роки в 2018 році порівняно з 2015 роком в загальній структурі населення в окремих країнах світу та в Україні, що дозволило зробити висновок, про посилення тенденцій звуження бази зайнятості, особливо це характерно для України. Розраховано зміни обсягів зайнятого населення у віці 15—70 рр. для окремих країн-членів Організації Економічного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР) та України в 2019 році порівняно з 2005 роком, які дозволили визначити негативні тенденції для ринку праці, особливо для України. Проаналізовано рівень безробіття по окремих країнах-членах ОЕСР та України в 2005 році та в 2018—2019 рр. Здійснено розрахунок зміни рівня безробіття по окремих країнах-членах ОЕСР та України в 2019 році порівняно з 2005 роком та в 2018—2019 рр. Проаналізовано прогнозні значення впливу COVID-19 на рівень безробіття в окремих країнах ОЕСР та на кількість відпрацьованих робочих годин в світі та його порівняння з Глобальною фінансовою кризою 2007—2008 рр. Узагальнено досвід окремих країн світу щодо збереження робочих місць під час пандемії COVID-19. Запропоновано заходи з метою збереження робочих місць в умовах перебігу другої хвилі пандемії COVID-19, зокрема це: стимулювання розвитку економіки і ринку праці через запровадження активних заходів фіскальної і грошово-кредитної політики держави та забезпечення пільгового кредитування, фінансова допомога реальному сектору економіки, включно з системою охорони здоров’я; підтримка середнього і малого підприємництва, створення умов збереження робочих місць; захист зайнятого населення на робочих місцях, зокрема це стосується створення безпечних умов праці, сприяння розвитку гнучких, зокрема онлайн форм зайнятості тощо.

Біографії авторів

І. В. Заюков , Вінницький національний технічний університет

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

О. В. Кобилянський, Вінницький національний технічний університет

д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Посилання

Міжнародна організація праці, «COVID-19 та сфера праці,» Вісник МОП: вип. 5, 2020. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.ilo.org/moscow/information-resources/publications/WCMS_749644/lang--ru/index.htm. Дата звернення: Листопад. 03, 2020.

Експрес випуск. Зайнятість та безробіття населення в 2 кварталі 2020 року. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/09/118.pdf. Дата звернення: Листопад. 03, 2020.

Вчені України та Китаю про новітні підходи до розвитку міжнародних взаємовідносин в умовах пандемії COVID-19. Національна академія наук України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6675. Дата звернення: Листопад. 03, 2020.

Елла Лібанова, «Трудова міграція з України: вплив COVID-19,» Національна академія наук України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6547. Дата звернення: Листопад. 03, 2020.

Ринок праці. Населення, Організації економічного співробітництва та розвитку. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.oecd.org/ . Дата звернення: Листопад. 03, 2020.

Держкомстат «Робоча сила України,» Статистичний збірник Державної служби статистики України, 2019. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/07/zb_r_s_2019.pdf . Дата звернення: Листопад. 03, 2020.

«Як пандемія COVID-19 за лічені тижні радикально змінила ринок праці в світі,» Укрінформ — мультимедійна платформа України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3104413-kak-pandemia-covid19-izmenila-rynok-truda-v-ukraine.html . Дата звернення: Листопад. 03, 2020.

Е. В. Дробот, «Влияние пандемии COVID-19 на рынок труда США,» Экономика труда, № 7, с. 577-588, 2020. https://doi.org/10.18334/et.7.7.110715.

Вплив COVID-19 та карантинних обмежень на економіку України. 2020. Громадська організація «Центр прикладних досліджень» Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні. [Електронний ресурс]. Режим доступу https://www.kas.de/documents/270026/8703904/ . Дата звернення: Листопад. 03, 2020.

«COVID-19 и сфера труда,» Вестник МОТ, Обновленные оценки и анализ, вып. 4. Международная организация труда. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/briefingnote/wcms_746704.pdf. Дата обращения: Листопад. 03, 2020.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 557

Опубліковано

2020-11-27

Як цитувати

[1]
І. В. . Заюков і О. В. Кобилянський, «СУЧАСНІ СВІТОВІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ COVID-19», Вісник ВПІ, вип. 5, с. 17–25, Листоп. 2020.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>