ПОБУДОВА МОДЕЛІ ОЦІНКИ РІВНЯ САМОЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ НА МАКРОРІВНІ

Автор(и)

  • І. В. Заюков Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

оцінка, самозбереження здоров’я, якість життя, теорія нечітких множин.

Анотація

 Проаналізовані теоретичні та науково-методичні підходи щодо оцінки рівня здоров’я як соціально-економічної категорії. Розроблена модель оцінки самозбереження здоров’я зайнятого населення України на основі використання теорії нечітких множин.

Біографія автора

І. В. Заюков, Вінницький національний технічний університет

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Посилання

1. Смертність населення України у трудоактивному віці : колективна монографія / за. ред. Е. М. Лібанової. ― К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. ― 211 с.
2. Ризик для українця померти у віці до 60 років — 40 %... [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. ― Режим доступу: http://www.idss.org.ua/ .
3. Лехан В. М. Методичні основи визначення необхідних ресурсів для досягнення цілей модернізації охорони здоров’я / В. М. Лехан, К. О. Надутий, М. В. Шевченко // Україна: здоров’я нації. ― 2013. ― № 2. ― С. 67―71.
4. Молікевич Р. Місце і роль показників здоров’я у дослідженні якості життя населення / Р. Молікевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. ― 2015. ― № 1. ― С. 203―213.
5. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию приближенных решений / Л. Заде. — М. : Мир, 1976. ― 115 с.
6. Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств / А. Кофман. — М. : Радио и связь, 1982. ― 432 с.
7. Ротштейн А. Интеллектуальные технологи идентификации: нечеткие множества, генетические алгоритмы, нейронные сети / А. Ротштейн. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1999. ― 320 с.
8. Мітюшкін Ю. І. Soft Computing: ідентифікація закономірностей нечіткими базами знань : монографія / Ю. І. Мітюшкін, Б. І. Мокін, О. П. Ротштейн. ― Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002. ― 145 с.
9. Заюков І. В. Обґрунтування факторів моделі оцінювання рівня самозбереження здоров’я зайнятого населення України / І. В. Заюков // Вісник Вінницького політехнічного інституту. ― 2017. ― № 2. ― С. 39―48.
10. Саати Т. Л. Взаимодействие в технических системах / Т. Л. Саати // Техническая кибернетика. ― 1979. ― № 1. ― С. 68―84.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 152

Опубліковано

2017-06-23

Як цитувати

[1]
І. В. Заюков, «ПОБУДОВА МОДЕЛІ ОЦІНКИ РІВНЯ САМОЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ НА МАКРОРІВНІ», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 59–67, Черв. 2017.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>