ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАТУСУ ЗАЙНЯТИХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЗДОРОВ’Я

Автор(и)

  • І. В. Заюков Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

матеріальна нерівність, соціально-економічний статус, самозбереження здоров’я

Анотація

Проаналізовані теоретичні аспекти впливу соціально-економічного статусу на здоров’я громадян. Визначені основні детермінанти, які формують соціально-економічний статус (за категоріями населення, за видами економічної діяльності, за рівнем матеріальних доходів) та їх вплив на здоров’я зайнятого населення України. З’ясовано, що поруч із боротьбою з нерівністю за доходами, перспективними напрямками підвищення рівня людського капіталу здоров’я є активізація освітнього чинника, професійного зростання та процесів дотримання принципів його самозбереження.

Біографія автора

І. В. Заюков, Вінницький національний технічний університет

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Посилання

1. Ризик для українця померти у віці до 60 років − 40 %... [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. ― Режим доступу : http://www.idss.org.ua/ .
2. Лібанова Е. Україна: глибина бідності [Електронний ресурс] / Е. Лібанова // ZN,UF. ― Режим доступу : https://dt.ua/internal/ukrayina-glibina-nerivnosti-_.html.
3. Левчук Н. М. Соціальна диференціація стану здоров’я і смертності в Україні / Н. М. Левчук // Демографія та соціальна економіка. ― 2007. ― № 1. ― С. 12―27.
4. Браун Дж. Гендерные неравенства в здоровье [Электронный ресурс] / Дж. Браун, Н. Русинова, Л. Панова. ― Режим доступу : http://www.socpolitika.ru/files/6599/Braun.pdf .
5. Добреньков В. И. Социальная мобильность / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко // Социология. Социальная струк-тура и стратификация. ― Т. 2. ― Глава 7. ― М : ИНФРА-М, 2000. ― С. 424―476.
6. Первичная медико-санитарная помощь. Сегодня актуальнее, чем когда-либо. Доклад о состоянии здравоохранения в мире [Электронный ресурс]/ Всемирная организация здравоохранения, 2008. ― Режим доступа : http:// www.un.org/ru/development/surveys/docs/whr2008.pdf .
7. Кислицина О. Негативные последствия усиления неравенства доходов [Электронный ресурс] / О. Кислицина. ― Режим доступа : http://www.kislitsyna.ru/data/files/Glava4.pdf .
8. Лібанова Е. М. Нерівність в українському суспільстві: витоки та сучасність / Е. М. Лібанова // Економіка України. ― 2014. ― № 3. ― С. 4―19.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 132

Опубліковано

2017-10-27

Як цитувати

[1]
І. В. Заюков, «ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАТУСУ ЗАЙНЯТИХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЗДОРОВ’Я», Вісник ВПІ, вип. 5, с. 31–37, Жовт. 2017.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>