ОБҐРУНТУВАННЯ ФАКТОРІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ САМОЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • І. В. Заюков Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

самозбереження здоров’я, фактори моделі (психосоціальні,соціально-економічні, медико-біологічні)

Анотація

Здійснено аналіз факторів, на основі яких може бути побудована модель оцінювання рівня самозбереження здоров’я працездатних громадян в розрізі основних розвинених країн світу, у тому числі США, Японії, країн-членів ЄС, країн-членів ОЕСР та розраховано значення їх індексів по відношенню до України. Визначені нормативні значення запропонованих факторів, які базуються на даних досліджень фахівців ВОЗ, країн-членів ЄС, МОП та вітчизняних і закордонних експертів. Показано, що для оцінювання рівня самозбереження здоров’я працездатних громадян, необхідно врахувати три групи факторів: психосоціальні, соціально-економічні та медико-біологічні. Для побудови моделі оцінювання рівня самозбереження здоров’я зайнятого населення рекомендовано використовувати методи математичного моделювання, зокрема теорію «Нечіткої логіки».

Біографія автора

І. В. Заюков, Вінницький національний технічний університет

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Посилання

1. Либанова Э. М. Демографические сдвиги в контексте социального развития / Э. М. Либанова // Демографія та со-ціальна економіка. — 2014. — № 1. — С. 9—23.
2. Рингач Н. О. Громадське здоров’я як чинник національної безпеки : монографія / Н. О. Рингач. — К. : НАДУ, 2009. — 296 с.
3. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию приближенных решений / Л. Заде. — М. : Мир, 1976. — 115 с.
4. Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств / А. Кофман. — М. : Радио и связь, 1982. — 432 с.
5. Ротштейн А. П. Интеллектуальные технологии идентификации: нечеткие множества, генетические алгоритмы, нейронные сети / А. П. Ротштейн. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1999. — 320 с.
6. Проблема ожирения в Европейском регионе ВОЗ и стратегии ее решения, Всемирная организация здравоохранения [Електронний ресурс]. — 2009. — Режим доступу:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/74747/E90711R.pdf .
7. Офіційний сайт Всесвітньої організації охорони здоров’я. Global Health Observatory data repository [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://apps.who.int/gho/data/node.home .
8. П’яна країна. Близько мільйона українців залежні від алкоголю, найбільше п’ють у 18—29 років [Електронний ре-сурс]. — Режим доступу : http://nbnews.com.ua/ua/tema/100515/ .
9. Людський розвиток в Україні: 2003 рік (колектив авторів). Щорічна науково-аналітична доповідь / за ред.
Е. М. Лібанової. — К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат України, 2004. — 194 с.
10. Рекомендації Парламентських слухань на тему: «Сучасний стан, шляхи і перспективи реформи у сфері охорони здоров’я України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua .
11. Ковальов В. М. Економіка праці і соціально-трудові відносини : навч. посіб. / В. М. Ковальов, В. С. Рижиков. — К : Центр навчальної літератури, 2006. — 256 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 138

Опубліковано

2017-06-01

Як цитувати

[1]
І. В. Заюков, «ОБҐРУНТУВАННЯ ФАКТОРІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ САМОЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 39–48, Черв. 2017.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>