ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ, МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ФАКТОРІВ НА РІВЕНЬ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ

Автор(и)

  • І. В. Заюков Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

здоров’я, населення працездатного віку, математична модель, прогнозування

Анотація

Виявлено вплив факторів на рівень здоровя населення працездатного віку. Визначено, що найпотужнішим фактором впливу на рівень здоровя населення працездатного віку є нерівномірність його розподілу за доходами та нехтування населенням здорового способу життя. Здійснено прогнозування рівня здоровя населення працездатного віку в Україні.

Біографія автора

І. В. Заюков, Вінницький національний технічний університет

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Посилання

1. Офіційний сайт Всесвітньої організації охорони здоров’я Global Health Observatory data repository. [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://apps.who.int/gho/data/node.home .
2. Демографічна криза в Україні [Електронний ресурс] // Сайт Радіо Свободи. ― Режим доступу:
http://www.radiosvoboda.org/a/932513.html .
3. Амосов М. М. Роздуми про здоров’я / М. М. Амосов. ― К : Здоров’я, 1990. ― 168 с.
4. Геєць В. М. Наслідки демографічних викликів для економічного зростання в Україні / В. М. Геєць // Демографія та соціальна економіка. ― 2011. ― № 1. ― С. 3―23.
5. Пирожков С. І. Від редакції / С. І. Пирожков // Демографія та соціальна економіка. ― 2008. ― № 1. ― С. 3―8.
6. Онікієнко В. В. Ринок праці та соціальний захист населення України: ретроаналіз, проблеми, шляхи вирішення / В. В. Онікієнко. ― К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, 2013. ― 456 с.
7. Стешенко В. С. Зміст понять «демографічний розвиток» і «людський розвиток»: тотожності та відмінності / В. С. Стешенко // Демографія та соціальна економіка. ― 2013. ― № 1. ― С. 5―16.
8. Курило І. О. Здоров’я і тривалість життя літнього населення в Україні: тенденції та деякі їх фактори / І. О. Курило // Демографія та соціальна економіка. ― 2013. ― № 2. ― С. 102―115.
9. Левчук Н. М. Соціальна диференціація стану здоров’я і смертності в Україні / Н. М. Левчук // Демографія та соціальна політика. ― 2007. ― № 1 ― С. 12―27.
10. Рингач Н. О. Ризики для громадського здоров’я та системи охорони здоров’я в Україні, спричинені соціально-економічною і політичною кризою / Н. О. Рингач // Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки. — 2014. ― № 3―4. ― С. 64―76.
11. Margaret W. Европейские стратегии по преодолению социального неравенства в отношении здоровья: Восходящее выравнивание / W. Margaret, G. Dahlgren. ― ВООЗ, 2008. ― 143 с.
12. Газизуллина П. Классификации факторов заболеваемости и смертности / П. Газизуллина // Экономические науки. ― 2013. ― № 5. ― С. 149―152.
13. Назарова И. Б. Здоровье и самосохранительное поведение занятого населения в России: дис. д-ра экон. наук : 08.00.05 / Инна Борисовна Назарова. ― М, 2007. ― 307 с.
14. Крупник З. Формування відповідального ставлення до здоров’я у вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації: теоретичний аспект / З. Крупник // Освітологічний дискурс. ― 2015. ― № 4. ― С. 110―118.
15. Общество и здоровье: современное состояние и тенденции развития. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. ― Москва : РОС, 2013. ― 1532 с.
16. Заюков І. В. Обґрунтування факторів необхідних для побудови моделі оцінювання рівня самозбереження здоров’я зайнятого населення України / І. В. Заюков // Вісник Вінницького політехнічного інституту. ― 2017. ― № 2. ― С. 39―48.
17. Офіційний сайт організації економічного співробітництва та розвитку. ― [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://stats.oecd.org/ .
18. Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2013 році: статистичний збірник. Державна служба статистики України. ― [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http// www.ukrstat.gov.ua .

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 372

Опубліковано

2017-12-26

Як цитувати

[1]
І. В. Заюков, «ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ, МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ФАКТОРІВ НА РІВЕНЬ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ», Вісник ВПІ, вип. 6, с. 34–40, Груд. 2017.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>