ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ТРАНСЛОГАРИФМІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ВИТРАТ АВІАКОМПАНІЇ

  • О. В. Марусич Національний авіаційний університет
  • В. С. Коновалюк Національний авіаційний університет
Ключові слова: транслогарифмічна функція витрат, однорідність, неперервність, еластичність заміщення, економія розміру, економія щільності, функції частки витрат

Анотація

Висвітлені проблеми побудови транслогарифмічної функції витрат авіакомпанії. Досліджено основні властивості та обмеження використання цієї функції витрат. Показано, як транслогарифмічна функція може бути використана для оцінки еластичності заміщення, вимірювання загальної динаміки продуктивності факторів, економії розміру та щільності мережі авіакомпанії.

Біографії авторів

О. В. Марусич, Національний авіаційний університет
аспірантка, асистент кафедри економічної кібернетики
В. С. Коновалюк, Національний авіаційний університет
канд. фіз-мат. наук, доцент кафедри вищої математики

Посилання

1. Varian R. Microeconomic Analysis / R. Varian. — New York : W. W. Norton & Company, 2011. — 1024 p.
2. Ray S. C. A Translog Cost Function Analysis of U. S. Agriculture / S. C. Ray // American Journal Agricultural Economics.
— 1982. — № 62. — P. 490—498.
3. Geoffrey A. Advanced Microeconomic Theory / Jehle, A. Geoffrey. — Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall, 1991. — 567 p.
4. Douglas W. Flexible Cost Functions for Multiproduct Firms / W. Douglas, W. Christensen // Review of Economics and
Statistics, 1980. — № 62. — P. 477—481.
5. Borts H. The Estimation of Rail Cost Functions / H. Borts // Econometerica : Journal of the Econometric. — 1960. —
№ 28. — P. 108—131.
Переглядів анотації: 100 Завантажень PDF: 107
Як цитувати
[1]
О. Марусич і В. Коновалюк, ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ТРАНСЛОГАРИФМІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ВИТРАТ АВІАКОМПАНІЇ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 31-35, 1.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.