МОДЕЛЬ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ЗМІШАНОГО ЗБУДЖЕННЯ

  • М. М. Мошноріз Вінницький національний технічний університет
  • Ю. А. Лобатюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: двигун постійного струму, змішане збудження, математична модель, структурна схема, комп’ютерна модель

Анотація

Запропоновано математичну модель двигуна постійного струму змішаного збудження, у якого обмотка паралельного збудження увімкнена паралельно якорю, що дозволить підвищити достовірність опису електромеханічних процесів у двигуні. Розроблено комп’ютерну модель двигуна в ППП Matlab Simulink, що розширює сферу використання Matlab для електроприводів на базі двигуна змішаного збудження.

Біографії авторів

М. М. Мошноріз, Вінницький національний технічний університет
канд. техн. наук, доцент кафедри електромеханічних систем авто-матизації в промисловості і на транспорті,
Ю. А. Лобатюк, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри відновлювальної енергетики та транспортних елект-ричних систем і комплексів

Посилання

1. Моделювання електромеханічних систем : підруч. / О. П. Чорний, А. В. Луговой, Г. Ю. Сисюк, О. В. Садовой. —
Кременчук, 2001. — 410 с. — ISBN 966-95391-3-7.
2. Вольдек А. И. Электрические машины : учеб. для студ. высш. техн. учебн. заведений / А. И. Вольдек. — Изд. 2-е,
перераб. и доп. — Л. : Энергия, 1974. — 840 с. с ил.
3. Типовой электропривод промышленных установок / С. А. Волотковский, В. И. Емец, В. К. Козло и др. ; под общ.
ред. С. А. Волотковского. — К.: «Вища школа», 1983. — 307 с.
4. Черных И. В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB, SimPowerSystems и Simulink / И. В. Черных.
— М. : ДМК Пресс; СПб. : Питер, 2008. — 288 с. — ISBN 978-5-388-00020-0.
Переглядів анотації: 52 Завантажень PDF: 315
Як цитувати
[1]
М. Мошноріз і Ю. Лобатюк, МОДЕЛЬ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ЗМІШАНОГО ЗБУДЖЕННЯ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 53-59, 1.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.