СИНТЕЗ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ СИЛОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОВОЗА

  • Б. І. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • Ю. А. Лобатюк Вінницький національний технічний університет
  • С. О. Жуков Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: тяговий електровоз, електричне коло, система контролю, синтез структури, секвенціальна модель

Анотація

Синтезовано структуру системи автоматичного контролю технічного стану силових електри-чних кіл тягового електровоза ВЛ80Р, яка дозволяє виводити на табло імовірну причину несправно-сті та пропонує метод її усунення.

Біографії авторів

Б. І. Мокін, Вінницький національний технічний університет
академік НАПН України, д-р техн. наук, професор, професор кафедри віднов-лювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів
Ю. А. Лобатюк, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри відновлювальної енергетики та транспортних елект-ричних систем і комплексів
С. О. Жуков, Вінницький національний технічний університет
канд. техн. наук, доцент кафедри комп’ютерного еколого-економічного моніторингу та інженерної графіки

Посилання

1. Электровоз ВЛ80р. Руководство по эксплуатации / под ред. Б. А. Тушканова. — М. : Транспорт, 1985 — 541 с.
2. Захаров В. Н. Автоматы с распределенной памятью / В. Н.Захаров. — М. : Энергия, 1975. — 130 л.
3. Лазарев В. Г. Синтез управляющих автоматов / В. Г. Лазарев, Е. И. Пийль. — М. : Энергия, 1978 — 408 с.
4. Мокін Б. І. Новий метод моделювання секвенціального опису комп’ютеризованої системи [Електронний ресурс] /
Мокін Б. І., Мокін В. Б., Жуков С. О. // Електронне фахове видання. Наукові праці ВНТУ. — 2008. — № 2. — Режим
доступу до журн. : http://praci.vntu.edu.ua/article/view/1228/539.
Переглядів анотації: 317 Завантажень PDF: 128
Як цитувати
[1]
Б. Мокін, Ю. Лобатюк, і С. Жуков, СИНТЕЗ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ СИЛОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОВОЗА, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 96-102, 1.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 3 4 > >>