ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ АРХІТЕКТУРИ СПАЙКОВИХ НЕЙРОКОМП’ЮТЕРІВ

Автор(и)

  • О. К. Колесницький Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

архітектура нейрокомп’ютера, спайкова нейронна мережа, принципи побудови

Анотація

Уточнено визначення термінів «нейрокомп’ютер» та «архітектура нейрокомп’ютера», обґрунтовано вибір спайкових нейромереж як операційного блоку нейрокомп’ютера. На основі аналізу сучасного рівня знань щодо архітектури нейрокомп’ютерів і на основі їх узагальнення сформульовано принципи побудови архітектури спайкових нейрокомп’ютерів за аналогією з відомими принципами побудови цифрових комп’ютерів фон Неймана.

Біографія автора

О. К. Колесницький, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук

Посилання

1. Миркес Е. М. Нейрокомпьютер. Проект стандарта / Е. М. Миркес. — Новосибирск : Наука, Сибирская издательс-
кая фирма РАН, 1998. — ISBN 5-02-031409-9.
2. Концепция и архитектура программного нейрокомпьютера SNC [Текст] : материал технической информации /
В. И. Гриценко, И. С. Мисуно, Д. А. Рачковский и др. // Управляющие системы и машины. — 2004. — № 3. — С. 3—14.
3. Круг П. Г. Нейронные сети и нейрокомпьютеры : учеб. пос. / П. Г. Круг . — М. : изд-во МЭИ, 2002.
4. Галушкин А. И. Нейрокомпьютеры. Кн. 3: [учеб. пос. для вузов] / А. И. Галушкин. — М. : ИПРЖР, 2000. — 528 с.
— ISBN 5-93108-007-4.
5. Бардаченко В. Ф. Перспективи застосування імпульсних нейронних мереж з таймерним представленням інформа-
ції для розпізнавання динамічних образів // В. Ф. Бардаченко, О. К. Колесницький, С. А. Василецький // УСіМ. — 2003.
— № 6. — С. 73—82.
6. Von Neumann, J. The General and Logical Theory of Automata / J. Von Neumann // in Cerebral Mechanisms in Behavior
(ed. L. A. Jeffress). — New York : Wiley, 1951. — Pp. 1—41.
7. Мотоока Т. Копьютеры на СБИС: в 2-х кн. Кн. 1 : пер. с япон. / Т. Мотоока, С. Томита, Х. Танака. — М. : Мир,
1988. — 392 с., ил. — ISBN 5-03-000409-2.
8. Pulsed Neural Networks / W. Maass and C. M. Bishop, editors. — Cambridge : MIT Press. — 2001. — 377 р. —
ISBN 0-262-13350-4.
9. Архитектура ЭВМ. Курс дистанционного обучения [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.lessonstva.info/edu/e-inf1/e-inf1-2-2.html.
10. Комарцова Л. Г. Нейрокомпьютеры : учеб. пос. для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. / Л. Г. Комарцова,
А. В. Максимов. — М. : изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана. — 2004. — ISBN 5-7038-2554-7.
11. Natschläger T. The "liquid computer": A novel strategy for real-time computing on time series / T. Natschläger,
W. Maass, H. Markram // Special Issue on Foundations of Information Processing of TELEMATIK. — 2002. — V. 8, No 1. —
Pp. 39—43.
12. Колесницкий О. К. Метод распознавания многомерных временных рядов при помощи импульсных нейронных
сетей / О. К. Колесницкий, Самра Муавия Хамо // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. — 2006. — № 2(6).
— C. 86—93.
13. Kolesnytskyj O. K. Optoelectronic Implementation of Pulsed Neurons and Neural Networks Using Bispin-Devices /
O. K. Kolesnytskyj, I. V. Bokotsey, S. S. Yaremchuk // Optical Memory & Neural Networks (Information Optics). — 2010. —
Vol. 19. — № 2. — Р. 154—165. — ISSN 1060-992X.
14. Колесницкий О. К. Компактна оптоелектронна реалізація імпульсної нейронної мережі / О. К. Колесницкий,
І. В. Бокоцей // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — 2010. — № 2. — С. 54—62.
15. Колесницький О. К. Математична модель імпульсного нейроелемента на біспін-приладі / О. К. Колесницький,
І. В. Бокоцей // Вісник Хмельницького національного університету. — 2011. — № 5. — С. 141—149.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 106

Як цитувати

[1]
О. К. Колесницький, «ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ АРХІТЕКТУРИ СПАЙКОВИХ НЕЙРОКОМП’ЮТЕРІВ», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 70–78, Серп. 2014.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають