РОЗВИТОК НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ЧИТАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У НЕМОВНИХ ВНЗ

  • C. М. Мусійчук Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Ключові слова: професійно-орієноване читання, фахові тексти, передтекстові вправи, післятекстові вправи, мовні моделі

Анотація

Розглянуто основні методи навчання професійно-орієнтованому читанню на заняттях з іноземної мови у немовних ВНЗ. Наведено основні види роботи з розвитку навичок читання фахових текстів та рекомендації щодо виконання передтекстових і післятекстових вправ.

Біографія автора

C. М. Мусійчук, Національний університет біоресурсів і природокористування України,
канд. пед. наук, доцент кафедри іноземної філології і перекладу

Посилання

1. Барабанова Г. В. Способы управления процессом обучения пониманию английского специального текста /
Г. В. Барабанова // Вопросы анализа специального текста : межвуз. темат. науч. сб. — Уфа, 1985. — С. 96—102.
2. Вайсбурд М. Л. Обучение пониманию иноязычного текста при чтении как поисковой деятельности [Текст] /
С. А. Блохина, М. Л. Вайсбурд // Иностранные языки в школе. — 1997. — № 1. — С. 19—24. — № 2. — С. 33—38.
3. Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам : пос. для учителя / Н. Д. Гальскова. — 2-е
изд., перераб. и доп. — М. : АРКТИ, 2003. — 192 с.
4. Клычникова 3. И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке : пос. для учителя /
3. И. Клычникова. — М. : Просвещение, 1983. — 207 с.
5. Макарова С. Н. Организация учебного процесса: обучение чтению по специальности [Текст] / С. Н. Макарова //
Семантика языковых единиц : доклады VI Международной конференции. — М., 1998. — T. II. — С. 406—409.
6. Серова Т. С. Психологические и лингводидактические аспекты обучения профессионально-ориентированному
иноязычному чтению в вузе / Т. С. Серова. — Свердловск : изд-во Урал. ун-та, 1988. — 227 с.
7. Фоломкина С. К. Обучение чтению на иностранном языке внеязыковом вузе [Текст] / С. К. Фоломкина. — М. :
Высшая школа, 2005. —255 с.
Переглядів анотації: 51 Завантажень PDF: 116
Як цитувати
[1]
МусійчукC., РОЗВИТОК НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ЧИТАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У НЕМОВНИХ ВНЗ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 114-117, 1.
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.