МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ВАЛІДНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕСТУ НА БАЗІ КРИТЕРІЇВ ЯКОСТІ ТЕСТУ

  • К. О. Городнича Одеський національний політехнічний університет
  • В. А. Крісілов Одеський національний політехнічний університет
  • Т. В. Оніщенко Одеський національний політехнічний університет
Ключові слова: змішане навчання, дистанційне навчання, педагогічні тести, оцінка педагогічних тестів, критерії якості тесту, підвищення якості педагогічних тестів, автоматизований контроль знань, валідність тесту, експертиза тестових завдань

Анотація

Розглядається методика підвищення валідності тесту за рахунок аналізу та зміни значень критеріїв якості контролю знань в навчальному процесі. Запропонована методика дає можливість підвищити якість перевірки знань і умінь студентів з вивченого матеріалу за певний період часу, без залучення експертів.

Біографії авторів

К. О. Городнича, Одеський національний політехнічний університет
магістр кафедри системного програмного забезпечення
В. А. Крісілов, Одеський національний політехнічний університет
д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри системного програмного забезпечення
Т. В. Оніщенко, Одеський національний політехнічний університет
старший викладач кафедри системного програмного забезпечення

Посилання

1. Челышкова М. Б., Теория и практика конструирования педагогических тестов уч. пос. / М. Б. Челышкова. — М :
Логос, 2002. — 432 с.
2. Майоров, А. Н. Теория и практика создания тестов для системы образования: Как выбирать, создавать и использо-
вать тесты для целей образования / А. Н. Майоров — М. : Интеллект-Центр, 2002. — 296 с.
3. Теория вероятностей и математическая статистика в задачах : учеб. пос. для вузов / В. А. Ватутин, Г. И. Ивченко,
Ю. И. Медведев, В. П. Чистяков. — 2-е изд., испр. — М. : Дрофа, 2003. — 328 с.
4. Мелецинек А. Международное общество по инженерной педагогике / А. Мелецинек, В. Приходько, В. Жураков-
ский // Высшее образование в России : науч. пед. журн. — 2004. — № 3. — С. 53—60.
Переглядів анотації: 45 Завантажень PDF: 129
Як цитувати
[1]
К. Городнича, В. Крісілов, і Т. Оніщенко, МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ВАЛІДНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕСТУ НА БАЗІ КРИТЕРІЇВ ЯКОСТІ ТЕСТУ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 118-124, 1.
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.