ВПЛИВ СУМІШІ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ МАКУ ОЛІЙНОГО

  • В. Г. Кур’ята Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • С. В. Поливаний Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: мак олійний, трептолем, хлормекватхлорид, продуктивність, шрот

Анотація

Встановлено, що під впливом суміші препаратів підвищувалась урожайність культури за рахунок збільшення кількості коробочок і маси насіння у плодах. За дії суміші препаратів відбувалося збільшення вмісту калію та зменшення вмісту фосфору і азоту, а також зменшення вмісту цукрів і крохмалю у маковому шроті.

Біографії авторів

В. Г. Кур’ята, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
д-р біол. наук, професор, завідувач кафедри біології
С. В. Поливаний, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
аспірант кафедри біології

Посилання

1. Ровишин С. О. Мак олійний / С. О. Ровишин. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. — 60 с.
2. Кур’ята В. Г. Ретарданти — модифікатори гормонального статусу рослин / В. Г. Кур’ята // Фізіологія рослин: про-
блеми та перспективи розвитку : Ф 50 у 2т / НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики ; ред. В. В. Моргун. — К. :
Логос, 2009. — С. 565—589.
3. Шевчук О. А. Екологічні аспекти застосування ретардантів та етиленпродуцентів у рослинництві / О. А. Шевчук //
Наукові записки. Серія : Географія. — 2005. — № 12. — С. 31—35.
4. Кур’ята В. Г. Фізіолого-біохімічні механізми дії ретардантів і етилен продуцентів на рослини ягідних культур :
дис. ... д-ра біол. наук / В. Г. Кур’ята. — Київ, 1999. — 318 с.
5. Пономаренко С. П. Регуляторы роста растений на основе N-оксидов производных пиридина: (физико-химические
свойства и биологическая активность) / С. П. Пономаренко. — К. : Техника, 1999. — 270 с.
6. Кур’ята В. Г. Дія суміші хлормекватхлориду і трептолему на насіннєву продуктивність і якісні характеристики олії
маку сорту Беркут / В. Г. Кур’ята, С. В. Поливаний // Збірник наукових праць УНУС. — Умань : Уманське комунальне
видавничо-поліграфічне підприємство, 2012. — Вип. 78. — Ч. 1 : Агрономія. — 172 с. — С. 90—94.
похибка середнього
7. Методы биохимического исследования растений / под ред. А. И. Ермакова. — Л. : Агропромиздат, Ленингр. Отде-
ление, 1987. — 430 с.
8. Разумов В. А. Массовый анализ кормов : справочник / В. А. Разумов. — М. : Колос, 1982. — 176 с.
9. Kulkarni S. S. Influence of growth retardants on biochemical parameters in sunflower / S. S. Kulkarni, M. B. Chetti,
D. S. Uppar // J. Maharashtra Agr. Univ. — 1995. — Vol. 20, № 3. — P. 352—354.
10. Методы биохимических исследований (липидный и энергетический обмен) / под ред. М. И. Прохоровой. — Л. :
изд-во Ленингр. ун-та, 1982. — 272 с.
Переглядів анотації: 51 Завантажень PDF: 10
Як цитувати
[1]
В. Кур’ята і С. Поливаний, ВПЛИВ СУМІШІ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ МАКУ ОЛІЙНОГО, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 37-40, 1.
Номер
Розділ
Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.