ЗДІЙСНЕННЯ ЯКІСНОГО АНАЛІЗУ ОДНІЄЇ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ

  • С. О. Колесников Донбаська державна машинобудівна академія
  • І. В. Левандовська Донбаська державна машинобудівна академія
Ключові слова: математична модель, інформаційна підтримка, диференційні рівняння, прогнозування

Анотація

Розглянуто приклад розв’язання диференціального рівняння першого порядку, для якого застосовані реальні статистичні дані. На цьому прикладі показано можливості розвитку мотивації студентів-економістів під час навчання вищої математики.

Біографії авторів

С. О. Колесников, Донбаська державна машинобудівна академія
канд. фіз-мат. наук, доцент кафедри вищої математики
І. В. Левандовська, Донбаська державна машинобудівна академія
старший викладач кафедри вищої математики,

Посилання

1. Клочко В. І. Нові інформаційні технології навчання математики в технічній вищій школі : дис... д-ра пед. наук :
13.00.02 / В. І. Клочко. — Вінниця, 1998. — 396 с.
2. Крилова Т. В. Проблеми навчання математики в технічному вузі : моногр. / Т. В. Крилова. — К. : Вища шк.,
1998. — 438 с.
3. Власенко К. В. Вища математика для майбутніх інженерів : навч. посіб. для студ. технічних ВНЗ / К. В. Власенко ;
за ред. проф. О. І. Скафи. — Донецьк : Ноулідж, 2010. — 429 с.
4. Петрук В. А. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців технічних
спеціальностей у процесі вивчення фундаментальних дисциплін : моногр. / В. А. Петрук. — Вінниця : Універсум-Вінниця,
2006. — 292 с.
5. Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления : учеб. для втузов. В 2-х т. — Т. II / Н. С. Пискунов. —
М. : Итеграл-Пресс, 2001.— 544 с.
6. Данко П. Е. Высшая математика в упражнениях и задачах. Ч. II : учеб. пос. для студентов втузов / П. Е. Данко,
А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова. — М. : Высш. школа, 1980. — 365 с.
7. Вища математика: основні означення, приклади і задачі : навч. посіб. У двох книгах. Книга 2 / І. П. Васильченко,
В. Я. Данилов, Є. Ю. Таран, А. І. Лобанов. — 2-е вид., зі змінами. — К. : Либідь, 1994. — 280 с.
8. Пономарев К. К. Составление и решение дифференциальных уравнений инженерно-технических задач : пос. для
физ.-мат. факультетов пединститутов / К. К. Пономарев. — М. : Учпедгиз, 1962. — 184 с.
Переглядів анотації: 91 Завантажень PDF: 105
Як цитувати
[1]
С. Колесников і І. Левандовська, ЗДІЙСНЕННЯ ЯКІСНОГО АНАЛІЗУ ОДНІЄЇ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 131-135, 1.
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.