РАЦІОНАЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ І ТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У КОЛЕДЖАХ

  • О. С. Требик Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ
Ключові слова: інноваційні методи, класифікація методів, поняття «метод», студенти, традиційні методи

Анотація

Подано різноманітні визначення поняття «методи» та розглянуто різні підходи щодо їх класифікації. Наведені конкретні приклади з педагогічного досвіду авторів, які стосуються раціонального поєднання традиційних та інноваційних технологій.

Біографія автора

О. С. Требик, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ
аспірантка кафедри математики і теорії та методики навчання математики

Посилання

1. Малафіїк І. В. Дидактика : навч. пос. / Іван Васильович Малафіїк. — К. : Кондор, 2009. — 406 с.
2. Голант Э. Я. Методы обучения в советской школе / Євгений Яковлевич Голант. — М. : Учпедшз, 1957. — 152 с.
3. Кузьмінський А. І. Педагогіка : підруч. / Анатолій Іванович Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. — К. : Знання,
2007. — 447 с.
4. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. / Неля Євтихіївна Мойсеюк. — [4-е вид.], доповнене. — К., 2003. — 615 с.
5. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / Зіноїда Наумівна Курлянд, Раїса Ільївна Хмелюк, Алла Василівна Семенова
та ін.]; за ред. З. Н. Курлянда. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2005. — 399 с.
6. Зайченко І. В. . Педагогіка : навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів / Іван Васильович Зай-
ченко — К. : Освіта України, 2006. — 528 с.
7. Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. / Михайло Миколайович Фіцула — [2-ге вид.], випр., доп. — К. : Академви-
дав «Альма-матер», 2007. — 560 с.
8. Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / Тетяна Іванівна Тур-
кот. — К. : Кондор, 2011. — 628 с.
9. Казанский М. Г. Дидактика / Микола Григорович Казанський, Т. С. Назарова — М. : Просвещение, 1978. — 224 с.
10. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс] / Міністерство освіти. К., 2002. — Режим доступу :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/page2.
Переглядів анотації: 95 Завантажень PDF: 411
Як цитувати
[1]
О. Требик, РАЦІОНАЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ І ТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У КОЛЕДЖАХ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 141-145, 1.
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.