ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНСТРУМЕНТАРІЮ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

Автор(и)

  • В. Б. Середюк Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Ключові слова:

страхові премії, страхові виплати, лінійні моделі, експоненційні моделі, метод найменших квадратів, нейронна мережа, алгоритм навчання

Анотація

На підґрунті застосування інструментарію штучного інтелекту — нейронних мереж — запропо-новано модель, яка дозволяє із визначеною точністю спрогнозувати обсяги надходжень страхових премій та розміри страхових відшкодувань.

Біографія автора

В. Б. Середюк, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

канд. екон. наук, доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем

Посилання

1. Вітлінський В. В. Економічний ризик і методи його вимірювання / В. В. Вітлінський, С. І. Наконечний, О. Д. Ша-
рапов — К. : ІЗМН, 1996. — 400 с.
2. Використання економіко-математичних методів моделювання в процесах страхування [Електронний ресурс] /
Л. О. Позднякова, Г. В. Мамонова // Актуальні проблеми економіки. — 2011. — № 6. — С. 278—284. — Режим доступу
до журн. : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ape/2011_6/APE-2011-06/278-284.pdf.
3. Ротарь В. И. Введение в математическую теорию страхования / В. И. Ротарь, В. Е. Бенинг // Обозрение приклад-
ной и промышленной математики. — 1994. — Т. 1, вып. 5. — С. 698—779.
4. Теоретико-ймовірнісні та статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці / М. М. Леоненко,
Ю. С. Мішура, В. М. Пархоменко, М. Й. Ядренко. — К. : Інформтехніка, 1995 — 327 с.
5. Фінансові показники діяльності СК "Провідна"/ Офіційний сайт СК "Провідна" — [Електрон. ресурс]. — Режим
доступу: http://www.providna.ua/uk/content/finansovi-pokazniki.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 160

Як цитувати

[1]
В. Б. Середюк, «ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНСТРУМЕНТАРІЮ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 33–36, Квіт. 2014.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.