ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ РІЗНИЦЬ В ЧАСОВІЙ ОБЛАСТІ ДЛЯ КОНТРОЛЮ СТРУКТУРНО-НЕОДНОРІДНИХ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

  • В. Г. Здоренко Київський національний університет технологій та дизайну
  • С. М. Лісовець Київський національний університет технологій та дизайну
Ключові слова: скінченно-різницевий метод, структурно-неоднорідний полікристалічний матеріал, захисний шар, демпфуючий шар, двошарова схема обчислень

Анотація

Розглядається можливість застосування скінченно-різницевого методу в часовій області (СРЧО) для розрахунку проходження через структурно-неоднорідний полікристалічний матеріал пружної хвилі, що дозволяє по нелінійній зміні її параметрів, таких як амплітудно-залежні коефіцієнт поглинання та швидкість, контролювати фізико-механічні властивості цього матеріалу, зокрема його міцність.

Біографії авторів

В. Г. Здоренко, Київський національний університет технологій та дизайну
д-р техн. наук, професор
С. М. Лісовець, Київський національний університет технологій та дизайну
асистент

Посилання

1. Бархатов В. А. Электромеханическая модель пьезопреобразователя / В. А. Бархатов // Дефектоскопия. — 2011. — № 8. — С. 3—15.
2. Волновые процессы в средах с гистерезисной нелинейностью. Часть I / [В. Е. Назаров, А. В. Радостин, Л. А. Ост-ровский, И. А. Соустова] // Акустический журнал. — 2003. — Т. 49, № 3. — С. 405—415.
3. Волновые процессы в средах с гистерезисной нелинейностью. Часть II / [В. Е. Назаров, А. В. Радостин,
Л. А. Островский, И. А. Соустова] // Акустический журнал. — 2003. — Т. 49, № 4. — С. 529—534.
4. Осинцев О. Е. Медь и медные сплавы. Отечественные и зарубежные марки : справочник / О. Е. Осинцев, В. Н. Фё-доров. — М. : Машиностроение, 2004. — 336 с. — ISBN 5–217–03220–0.
5. Бархатов В. А. Решение динамических задач акустики методом конечных разностей во временной области. Ос-новные соотношения. Анализ погрешностей // Дефектоскопия. — 2005. — № 3. — С. 12—26.
6. Патент № 34594 A. Україна. МПК G01H 5/00, G01N 29/00, G01N 29/07. Спосіб визначення залежності швидкості розповсюдження акустичних коливань від їх інтенсивності і пристрій для його здійснення. — Державна
академія легкої промисловості України; Скрипник Ю. О., Лісовець С. М. — № 98052678; заявл. 22.05.1998;
опубл. 15.03.2001, Бюл. № 2.
7. Патент № 57892. Україна. МПК G01F 23/28. Пристрій для вимірювання нелінійності акустичних характеристик матеріалів. — Київський національний університет технологій та дизайну; Скрипник Ю. О., Лісовець С. М. — № u201013422; заявл. 11.11.2010; опубл. 10.03.2011, Бюл. № 5.
8. Лісовець С. М. Оптимізація акустичного контролю структурно-неоднорідних полікристалічних матеріалів методами планування експериментів / С. М. Лісовець // Вісник КНУТД. — 2013. — № 3. — С. 34—41.
Переглядів анотації: 115 Завантажень PDF: 84
Як цитувати
[1]
В. Здоренко і С. Лісовець, ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ РІЗНИЦЬ В ЧАСОВІЙ ОБЛАСТІ ДЛЯ КОНТРОЛЮ СТРУКТУРНО-НЕОДНОРІДНИХ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 16-21, 1.
Номер
Розділ
Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.