ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

  • З. С. Варналій Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ
Ключові слова: тіньова економіка, детінізація економіки, загроза, економічна безпека, засоби детінізації економіки

Анотація

Досліджено теоретичні засади детінізації економіки України, розкрито сутність та передумови тіньової економіки, обґрунтовано необхідність, зміст та заходи детінізації економіки, визначено роль і значення процесу детінізації в подальшому розвитку реального сектора економіки та зміцненню економічної безпеки держави.

Біографія автора

З. С. Варналій, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ
д-р екон. наук, професор, головний науковий співробітник

Посилання

1. Мазур І. І. Детінізація економіки України: теорія та практика : моног. / І. І. Мазур. — К. : Видавничо-поліграфіч-
ний центр «Київський університет», 2008. — 239 с.
2.Thomas J. Informal Economic Activity / Thomas J. — Michigan : The University of Michigan Press, 1992.
3. Feige E. How big is the Irregular Economy? / Feige E. // Challenge, 1979. — Vol. 6. — № 22. — P. 5—13.
4. Gutmann P. M. The Subterranean Economy / Gutmann P. M. // Financial Analysts Journal, 1977 — Vol. 34/1.
5. Tanzi V. Second (and More Skeptical) Look at the Underground Economy in the United States // The Underground
Economy in the United States and Abroad / V. Tanzi (Ed.). — Lexington, Massachusetts: Lexington Books, 1982.
6. Коломер Вьядель Д. А. Теневая экономика и теория солидарного труда / Д. А. Коломер Вьядель // Латинская Аме-
рика, 1999. — № 4. — С. 53—59.
7. Dilnot A. What do we know about the Black Economy? / Dilnot A., Morris C. // Fiscal Studies, 1981. — № 2.
8. Leeuw F. An Lidirect Nechnique for the underground Economy / Leeuw F. // Suw. Current Business, 1985. — Vol. 65.
— № 4.
9. Patrizi V. Measures of Concealed Employment: pitfalls and Insights / Patrizi V. // Guide-book to statistics on the hidden
economy: conference of European statisticians, United Nations. — N. Y., 1992.
10. Корягина Т. И. Услуги теневые и легальные / Т. И. Корягина // ЭКО : Экономика и орг. пром. пр-ва. — 1989. —
№ 2. — С. 6—65.
11. Клямкин И. М. Теневая Россия: Экономико-социологическое исследование / И. М. Клямкин, Л. М. Тимофеев. —
М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2000 — 595 с.
12. Варналій З. С. Тінізація малого підприємництва (економічні та правові аспекти / З. С. Варналій. — К. : Інститут
приватного права і підприємництва АпрН України, 1998. — 56 с.
13. Турчинов В. О. Тіньова економіка: теоретичні основи дослідження / В. О.Турчинов. — К. : Видавництво «Ар-
тЕк», 1995. — 300 с.
14. Базилюк А. В. Що таке тіньова економіка, причини виникнення та умови розвитку / А. В. Базилюк, В. Ф. Волик //
Профспілки України, 1997. — № 2.
15. Ламанова Т. Тіньова економіка — визначення, структура, методи оцінки / Т. Ламанова // Економіка, фінанси,
право, 2000. — № 3. — С. 22—26.
16. Засанський В. В. Механізми управління детінізацією економіки України у трансформаційний період: Дис. … д-ра
екон. наук: 08.02.03 — К., 2004.
17. Солодовникова І. І. (Мазур І. І.) Тенденції тінізації української економіки та шляхи її детінізації / І. І. Солодовни-
кова // Теорії мікро- макроекономіки. Зб. наук. праць МОН України. — К. : Академія муніципального управління, 2003.
— Вип. 12. — С. 29—38.
18. Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації / за ред. З. С. Варналія. — К. : НІСД, 2006. — 576 с.
19. Обсяг тіньової економіки України становить 350 мільярдів — Податкова // газета «Українська правда», «Еконо-
мічна правда» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.epravda.com.ua/news/2012/08/19/332306/.
20. The Shadow Economy in Europe. 2013 / F. Scheider, Ph.D // ATKearney. Johannes Kepler / Universitat Linc. JKU. 2013
21. Мовчан М. Обсяг тіньової економіки України становить 350 млрд грн, половина цих коштів — зарплати в «кон-
вертах» / М. Мовчан. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://wallnews.info/news/2012/08/20/180070.
22. Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації / за ред. З. С. Варналія. — К. : НІСД, 2006. —
576 с.; Економічна безпека : навч. посіб. / за ред. З. С. Варналія. — К. : Знання, 2009. — С. 526—552.
23. Економіка країн ОЕСР в IV кварталі 2011 р. виросла на 0,1 %. [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://www.rbc.ua/ukr/top/show/ ekonomika-stran-oesr-v-iv-kvartale-2011-g-vyrosla-na-0-1--20022012185100/
24. Живко З. Б. Обеспечение экономической безопасности в контексте противостояния влиянию теневой экономики /
З. Б. Живко, В. В. Засадко // Государственное управление. Электронный вестник МГУ им. Ломоносова. № 37, апрель
2013 г. — ISSN 2070-1381
25. Кіржецький Ю. І. Тіньова економіка та напрями її подолання в Україні : моногр. / Ю. І. Кіржецький. — Львів :
Ліга-Прес, 2013. — 170 с.
Переглядів анотації: 242 Завантажень PDF: 1577
Як цитувати
[1]
З. Варналій, ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 46-53, 1.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.