ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМУ ЖИВЛЕННЯ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА В УМОВАХ НЕСИМЕТРІЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

  • В. Г. Ягуп Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
  • К. В. Ягуп Українська державна академія залізничного транспорту, Харків
Ключові слова: асинхронний двигун, реактивна потужність, пошукова оптимізація

Анотація

Розглянуто можливості застосування оптимізаційних методів для покращання умов живлення асинхронного двигуна за несиметрії джерел живлення. За допомогою SPS-моделі системи живлення асинхронного двигуна і програми оптимізації на основі метода Нелдера-Міда досягнуто умов повної компенсації реактивної потужності в системі електропостачання. З цією метою за заданим критерієм оптимізації, яким приймається норма реактивних потужностей джерел кожної фази, варіюються величини компенсувальних конденсаторів. При цьому спостерігається симетризація лінійних струмів і суттєве зменшення їх амплітудних значень, однак, зберігається несиметрія напруг, що живлять асинхронний двигун.

Біографії авторів

В. Г. Ягуп, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
д-р. техн. наук, професор, професор кафедри електропостачання міст
К. В. Ягуп, Українська державна академія залізничного транспорту, Харків
канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри автоматизованих систем елект-ротранспорту

Посилання

1. Закладний О. М. Енергозбереження засобами промислового електропривода / О. М. Закладний, А. В. Праховник,
О. І. Соловей. — К. : Кондор, 2005. — 408 с.
2. Шестеренко В. Є. Системи споживання та електропостачання промислових підприємств / В. Є. Шестеренко. —
Вінниця : Нова книга, 2004. — 656 с.
3. Герман-Галкин С. Г. MATLAB&SIMULINK. Проектирование мехатронных систем на ПК / С. Г. Герман-Галкин.
— СПб. : КОРОНА-Век, 2008. — 368 с.
4. Ягуп В. Г. Расчет режима компенсации реактивной мощности в несимметричной системе электроснабжения мето-
дом поисковой оптимизации / В. Г. Ягуп, Е. В. Ягуп // Наукові праці Донецького національного технічного університету.
Серія «Електротехніка і енергетика». — Донецьк, 2011. — Вип. 11(186). — С. 449—454.
Переглядів анотації: 123 Завантажень PDF: 88
Як цитувати
[1]
В. Ягуп і К. Ягуп, ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМУ ЖИВЛЕННЯ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА В УМОВАХ НЕСИМЕТРІЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 74-76, 1.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.