ВПЛИВ НАНООКСИДІВ АЛЮМІНІЮ НА РОЗПОДІЛЕННЯ НЕМЕТАЛЕВИХ ВКЛЮЧЕНЬ І СТРУКТУРУ МЕТАЛУ ШВА НИЗЬКОЛЕГОВАНИХ СТАЛЕЙ

  • В. Д. Кузнецов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • І. В. Смирнов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • К. П. Шаповалов ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»
Ключові слова: зварний шов, зварювальна ванна, нанооксиди, мікроструктура

Анотація

Розглянуто особливості розподілення за розмірами та складом неметалевих включень у металі швів у разі введення у зварювальну ванну нанооксидів алюмінію. Встановлено, що неметалеві оксидні включення розміром до 0,3 мкм можуть слугувати центрами зародження голкових форм фериту і визначати умови формування мікроструктури зварних швів.

Біографії авторів

В. Д. Кузнецов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри інженерії поверхні
І. В. Смирнов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
д-р техн. наук, доцент, професор кафедри інженерії поверхні
К. П. Шаповалов, ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»
заступник головного інженера з нової техніки та науково-дослід-них робіт Публічного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод», Краматорськ

Посилання

1. Дослідження впливу нанорозмірних карбідів титану на формування мікроструктури та властивостей зварного шва
/ [І. К. Походня, В. В. Головко, С. М. Степанюк, Д. Ю. Єрмоленко] // ФХММ. — 2012. — № 6. — С. 68—75.
2. Вплив модифікування наночастинками оксидів на структуроутворення зварних швів низьколегованих сталей /
[В. Д. Кузнецов, І. В. Смирнов, Д. В. Степанов, К. П. Шаповалов] // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцьк. —
2013. — Випуск № 41, Ч. 2. — С. 61—68.
Переглядів анотації: 44 Завантажень PDF: 18
Як цитувати
[1]
В. Кузнецов, І. Смирнов, і К. Шаповалов, ВПЛИВ НАНООКСИДІВ АЛЮМІНІЮ НА РОЗПОДІЛЕННЯ НЕМЕТАЛЕВИХ ВКЛЮЧЕНЬ І СТРУКТУРУ МЕТАЛУ ШВА НИЗЬКОЛЕГОВАНИХ СТАЛЕЙ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 102-106, 1.
Номер
Розділ
Машинобудування і транспорт

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.