ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВИХ ПРИЙОМІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ

  • О. А. Тітова Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь
Ключові слова: навчання іноземної мови, мова для спеціальних цілей, рольові ігри, діалогічне мовлення.

Анотація

Розглянуто окремі прийоми активізації професійного мовлення у майбутніх інженерів аграрного напряму в ході рольової ігри. Запропоновано дидактичні матеріали, які ілюструють застосування рольової ігри для розвитку діалогічного мовлення на практичних заняттях з англійської мови в аграрному університеті.

Біографія автора

О. А. Тітова, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь
канд. пед. наук, доцент кафедри іноземних мов

Посилання

1. Богатикова Л. И. Использование психотехнических игр для обучения групповому общению / Л. И. Богатикова //
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. — 2013. — Вип. 111. —
С. 38—40. — Чернігів : ЧНПУ.
2. Кузьменкова Ю. Б. Стратегии речевого поведения в англоязычной среде / Ю. Б. Кузьменкова. — М. : Педагогиче-
ский университет «Первое сентября», 2006. — 48 с.
3. Hollett V. Tech Talk Elementary: Student’s book / V. Hollett. — OUP Oxford, 2003. — 128 p.
Переглядів анотації: 46 Завантажень PDF: 14
Як цитувати
[1]
О. Тітова, ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВИХ ПРИЙОМІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 135-138, 1.
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.