АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ТЕХНОЛОГІЙ ГЕОІНФОРМАЦІЙНО- ЕНЕРГЕТИЧНИХ МЕРЕЖ ТА МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Автор(и)

  • В. П. Кожем'яко Вінницький національний технічний університет
  • В. І. Маліновський Вінницький національний технічний університет
  • М. Г. Тарновський Вінницький національний технічний університет
  • Я. І. Ярославський Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проаналізовано сучасні технології та фактори впливу на інформаційну стабільність комп‘ютерних інформаційних мереж (ІМ) та розподілених геоінформаційно-енергетичних мереж (ГІЕМ). Запропоновано підхід підвищення їх інформаційної стабільності, який базується на використанні розподілених світлових сонячних джерел електроенергії в інформаційних мережах. Проведено порівняльний аналіз технологій геоінформаційно-енергетичних мереж, на основі якого встановлено основні їх недоліки та визначено оптимальні шляхи підвищення інформаційної стабільності.

Біографії авторів

В. П. Кожем'яко, Вінницький національний технічний університет

завідувач кафедриК лазерної та оптоелектронної техніки

В. І. Маліновський, Вінницький національний технічний університет

старший викладач, Кафедра лазерної та оптоелектронної техніки

М. Г. Тарновський, Вінницький національний технічний університет

доцент, Кафедра лазерної та оптоелектронної техніки

Я. І. Ярославський, Вінницький національний технічний університет

здобувач, Кафедра лазерної та оптоелектронної техніки

Посилання

1. Оптико-електронна геоінформаційно-енергетична система, як глобальний засіб гармонійного вирішення проблем
розвитку цивілізації / [В. П. Кожем’яко, С. С. Білан, О. В. Кожем’яко, А. В. Кожем’яко] // Оптико-електронні інформа-
ційно-енергетичні технології. — 2004. — № 2 (8). — С. 5—10. — ISSN 1681-7893.
2. Олифер В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. — СПб : изд-
во «Питер», 1999. — 672 с.
3. Антонов В. М. Сучасні комп’ютерні мережі / В. М. Антонов. — Київ : МК-Прес, 2005. — 478 с.
4. Убайдулаев Р. Р. Волоконно-оптические сети / Р. Р. Убайдуллаев. — М. : Эко-Тренз, 1998. — 268 с. — ISBN 5-88405-023-2.
5. Куссуль Н. Н. Grid-системы для задач исследования Земли. Архитектура, модели и технологии / Н. Н. Куссуль,
А. Ю.Шелестов. — К. : Наукова думка, 2008. — 452 c.
6. Круцкевич Н. Принципи паралелізму при побудові багаторівневих розподілених комп’ютерних мереж / Н. Круцкевич //
Вісник національного університету «Львівська політехніка». — 2003. — № 477. — С. 185—191. — ISSN: 0321-0499.
7. Оптико-електронна геоінформаційно-енергетична система, як глобальний засіб гармонійного вирішення проблем
розвитку цивілізації / [В. П. Кожем’яко, С. С. Білан, О. В. Кожем’яко, А. В. Кожем’яко] // Оптико-електронні інформа-
ційно-енергетичні технології. — 2004. — № 2 (8). — С. 5—10. — ISSN 1681-7893.
8. Кожем’яко В. П. Принципи побудови та структурна організація каналів для повністю оптичних геоінформаційно-
енергетичних мереж / В. П. Кожем’яко, В. І. Маліновський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2008. —
№ 1. — С. 95—101.
9. Скуратов А. К. Администрирование телекоммуникационной сети на основе статистического анализа трафика /
А. К. Скуратов, Д. С. Безрукавный // Вестник Таганрогского государственного университета. — 2004. — Т. 10. —
С. 919—923.
10. Барлоу Р. Статистическая теория надежности и испытания на безотказность / Р. Барлоу, Ф. Прошан. — М. : Нау-
ка, 1984. — 328 с.
11. Рябинин И. А. Надежность и безопасность структурно-сложных систем / И. А. Рябинин. — СПб. : изд-во Санкт-
Петербургского ун-та, 2007. — 278 с.
12. Мелкумян В. Г Основи теорії надійності / В. Г. Мелкумян, А. А. Семенов. — К. : КМУЦА, 1998. — 84 с.
13. Кожем’яко В. П. Спосіб побудови та методика створення уніфікованої системи трансформації довжин хвиль /
В. П. Кожем’яко, О. В. Шевченко, Я. І. Ярославський // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. —
№ 2 (12). — 2007. — С. 78—86.
14. Kurtz S. Opportunities and Challenges for Development of a Mature Concentrating Photovoltaic Power Industry: [Елект-
ронний ресурс] / Kurtz S. // Materials of USA National Laboratory of Renewiavabile Energy (USA). — P. 5 (PDF: p. 8). —
Retrieved 08 February 2012. — Режим доступу : http://www.nrel.gov/docs/fy11osti/43208.pdf .
15. Локальні геоінформаційно-енергетичні мережі на новітніх волоконно-оптичних лініях із спектротрансформатор-
ним живленням / [В. П. Кожем’яко, В. І. Маліновський, Я. І. Ярославський, В. В. Мороз ] // Оптико-електронні інформа-
ційно-енергетичні технології. — № 2 (24). — 2012 р. — С. 137—146.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 105

Як цитувати

[1]
В. П. Кожем’яко, В. І. Маліновський, М. Г. Тарновський, і Я. І. Ярославський, «АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ТЕХНОЛОГІЙ ГЕОІНФОРМАЦІЙНО- ЕНЕРГЕТИЧНИХ МЕРЕЖ ТА МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ», Вісник ВПІ, вип. 6, с. 91–97, Груд. 2013.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають