МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РАНЖИРУВАННЯ ЗНАЧЕНЬ ДИСКРИМІНАНТНИХ ФУНКЦІЙ

Автор(и)

  • Т. Б. Мартинюк Вінницький національний технічний університет
  • А. В. Медвідь Вінницький національний технічний університет
  • О. М. Гуцол Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто особливості оброблення за методом різницевих зрізів елементів дискримінантних функцій (ДФ) у вигляді матриці для визначення рангів ДФ в процесі їх відсортовування. Проаналізовано результати імітаційного моделювання з використанням біомедичних даних для діагностування захворювань.

Біографії авторів

Т. Б. Мартинюк, Вінницький національний технічний університет

доцент, кафедра лазерної та оптоелектронної техніки

А. В. Медвідь, Вінницький національний технічний університет

аспірантка кафедри лазерної та оптоелектронної техніки

О. М. Гуцол, Вінницький національний технічний університет

студентка Інституту автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Посилання

1. Рангайян Р. М. Анализ биомедицинских сигналов. Практический подход / Р. М. Рангайян ; пер. с англ. А. П. Не-
мирко. — М. : ФИЗМАТЛИТ, 2007. — 440 с.
2. Юнкеров В. И. Математико-статистическая обработка данных медицинских исследований / В. И. Юнкеров,
С. Г. Григорьев. — СПб : ВМедА, 2002. — 266 с. — ISBN 5-94277-011-5.
3. Бернюков А. К. Распознавание биоэлектрических сигналов / А. К. Бернюков, Л. Т. Сушкова // Зарубежная радио-
электроника. — 1996. — № 12. — С. 47—51.
4. Мартинюк Т. Б. Рекурсивні алгоритми багатооперандної обробки інформації : моногр. / Т. Б. Мартинюк. — Він-
ниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000. — 216 с. — ISBN 966-7199-98-3.
5. Паралельний метод класифікації біоелектричних сигналів за принципом різницевих зрізів / [Т. Б. Мартинюк,
С. В. Павлов, Ж. О. Бітюкова, Н. В. Белік] // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — 2004. —
№ 2(8). — С. 102—112. — ISBN 1681-7893.
6. Пат. 80562 Україна, МПК8
G06K 9/52, G06K 9/62. Спосіб класифікації образів / Т. Б. Мартинюк, Ж. О. Бітюкова,
С. В. Костюк ; Вінницький нац. техн. ун-т. — № a 200503825 ; заявл. 22.04.2005 ; опубл. 10.10.2007, Бюл. № 16.
7. Пат. 24622 Україна, МПК8
G06K 9/00. Пристрій для класифікації образів / Т. Б. Мартинюк, Ж. О. Бітюкова,
М. В. Топчанюк ; Вінницький нац. техн. ун-т. – № u 200701228 ; заявл. 05.02.2007 ; опубл. 10.07.2007, Бюл. №10.
8. Мартинюк Т. Б. Моделювання процесу класифікації з обробленням даних за методом різницевих зрізів / Т. Б. Ма-
ртинюк, М. В. Дзісь, А. В. Медвідь // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 4. — С. 144—150.
— ISSN 1997-9266.
9. Горелик А. А. Методы распознавания: учеб. пособие для вузов / А. А. Горелик, В. А. Скрипкин. — 3–е изд. — М. :
Высш. шк., 1989. — 232 с. — ISBN 5-06-000459-7.
10. Сердобольский В. И. Дискриминантный анализ наблюдений большой размерности / В. И. Сердобольский. —
Люберцы : ВИНИТИ, 1979. — 76 с.
11. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации / С. Осовский ; пер. с польск. И. Д. Рудинского. — М. :
Финансы и статистика, 2004. — 344 с. — ISBN 5-279-02567-4.
12. Классификатор биомедицинских сигналов / [Т. Б. Мартынюк, А. Г. Буда, В. В. Хомюк и др.] // Искусственный
интеллект. — 2010. — № 3. — С. 88—95. — ISВN 1561–5359.
13. Лорин Г. Сортировка и системы сортировки / Г. Лорин ; пер. с англ. — М. : Мир, 1983. — 384 с.
14. Блейхут Р. Быстрые алгоритмы цифровой обработки сигналов / Р. Блейхут ; пер. с англ. — М. : Мир, 1989. —
448 с. — ISSN 5-09-001009-2.
15. Мартинюк Т. Б. Застосування методів дискримінантного аналізу в медичній діагностиці / Т. Б. Мартинюк,
Л. М. Куперштейн, А. В. Медвідь // Фотоніка ОДС-2012 : 6-та Міжнар. наук.-техн. конф., 1—4 жовтня 2012 р. : тези доп.
— Вінниця : Вид-во ПП «ТД Едельвейс і К», 2012. — С. 130. — ISBN 978-966-2462-79-1.
16. Мартинюк Т. Б. Нейромережевий класифікатор / Т. Б. Мартинюк, А. В. Медвідь, І. М. Чех // Інтелектуальні тех-
нології в системному програмуванні (ІТСП-2012) : Перша наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, 26—27 квіт-
ня 2012 р. : зб. пр. — Хмельницький : ПП Гонта А. С., 2012. — С. 8—6.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 137

Як цитувати

[1]
Т. Б. Мартинюк, А. В. Медвідь, і О. М. Гуцол, «МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РАНЖИРУВАННЯ ЗНАЧЕНЬ ДИСКРИМІНАНТНИХ ФУНКЦІЙ», Вісник ВПІ, вип. 5, с. 74–80, Жовт. 2013.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>