НАВЧЕНИЙ КЛАСИФІКАТОР З РОЗШИРЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Автор(и)

  • Т. Б. Мартинюк Вінницький національний технічний університет
  • В. В. Ворожбит Вінницький національний технічний університет
  • О. М. Перебейніс Вінницький національний технічний університет
  • Т. Ю. Позднякова Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

навчений класифікатор, дискримінантна функція, ранжирування, різницевий зріз

Анотація

Розглянуто алгоритм класифікації за дискримінантними функціями (ДФ). Показано процес формування двох вихідних векторів: класифікації та рангів ДФ з використанням оброблення елементів матриці за різницевим зрізами. Запропоновано удосконалення блока класифікації у складі навченого класифікатора.

Біографії авторів

Т. Б. Мартинюк, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, доцент, професор кафедри лазерної та оптикоелектронної техніки

В. В. Ворожбит, Вінницький національний технічний університет

студентка факультету комп’ютерних систем та автоматики

О. М. Перебейніс, Вінницький національний технічний університет

студент факультету комп’ютерних систем та автоматики

Т. Ю. Позднякова, Вінницький національний технічний університет

студентка факультету комп’ютерних систем та автоматики

Посилання

1. Распознавание изображений [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://sumschool.sumdu.edu.ua.
2. Аналитический обзор методов распознавания образов и принятия решений [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://lc.boom.ru/aidos93/3.html.
3. Рангайян Р. М. Анализ биомедицинских сигналов. Практический подход / Р. М. Рангайян ; пер. с англ. А. П. Немирко. — М. : ФИЗМАТЛИТ, 2007. — 400 с.
4. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации / С. Осовский ; пер. с польск. И. Д. Рудинского. — М. : Финансы и статистика, 2004. — 344 с. — ISBN 5-279-02567-4.
5. Юнкеров В. И. Математико-статистическая обработка данных медицинских исследований / В. И. Юнкеров,
С. Г. Григорьев. — СПб : ВМедА, 2002. — 266 с. — ISBN 5-94277-011-5.
6. Бернюков А. К. Распознавание биоэлектрических сигналов / А. К. Бернюков, Л. Т. Сушкова // Зарубежная радиоэлектроника. — 1996. — № 12. — С. 47—51.
7. Патент 92682 України, МПК8 G06K 9/00. Пристрій для розпізнавання образів / Т. Б. Мартинюк, Ю. Ф. Кутаєв,
Л. І. Тимченко, О. М. Гуцол. — № а200904457 ; заявл. 05.05.2009 ; опубл. 25.11.2010, Бюл. № 22.
8. Дискриминантный анализ [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http:// statsoft.ru/home/textbook/modules /stdiscan.html.
9. Местецкий Л. М. Математические методы распознавания образов : курс лекций / Л. М. Местецкий. — М. : МГУ, 2002. — 85 с.
10. Мартинюк Т. Б. Паралельний метод класифікації біоелектричних сигналів за принципом різницевих зрізів /
Т. Б. Мартинюк, С. В. Павлов, Ж. О. Бітюкова, Н. В. Белік // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — 2004. — № 2 (8). — С. 110—112. — ISSN 1681-7893.
11. Мартинюк Т. Б. Схемотехнічні рішення базових блоків для класифікатора образів / Т. Б. Мартинюк, Г. Д. Дорощенков, О. М. Гуцол // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 3. — С. 132—141. — ISSN 1997-9266.
12. Патент на корисну модель 94439 України,МПК8G06K 9/00. Пристрій для розпізнавання образів / Т. Б. Мартинюк, А. В. Кожем’яко, В. В. Ворожбит, О. М. Перебейніс. — № u201406401; заявл. 10.06.2014; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21.
13. Мартинюк Т. Б. Моделювання процесу ранжирування значень дискримінантних функцій / Т. Б. Мартинюк,
А. В. Медвідь, О. М. Гуцол // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2013. — № 5. — С. 74—80.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 153

Опубліковано

2015-12-18

Як цитувати

[1]
Т. Б. Мартинюк, В. В. Ворожбит, О. М. Перебейніс, і Т. Ю. Позднякова, «НАВЧЕНИЙ КЛАСИФІКАТОР З РОЗШИРЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ», Вісник ВПІ, вип. 5, с. 108–115, Груд. 2015.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>