МОЖЛИВІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКИ ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ НА ОСНОВІ РЕКУРЕНТНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ

  • Ю. Є. Яремчук Вінницький національний технічний університет

Анотація

Запропоновано можливість формування та перевірки цифрового підпису на основі математичного апарату рекурентних послідовностей. Аналіз показав, що в цілому така можливість забезпечує приблизно такий самий рівень криптографічної стійкості та обчислювальної складності, як і відомі аналоги, але при цьому дозволяє змінювати стійкість методу залежно від порядку послідовності, а також має простішу процедуру задання параметрів. За певних умов запропонована можливість цифрового підписування забезпечує значне підвищення швидкості виконання процедури перевірки підпису, а також підвищення стійкості всього процесу цифрового підписування.

Біографія автора

Ю. Є. Яремчук, Вінницький національний технічний університет
професор кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем

Посилання

1. Романец Ю. В. Защита информации в компьютерных системах и сетях / Ю. В. Романец, П. А. Тимофеева, В. Ф. Шаньгин. — М. : Радио и связь, 2001. — 376 с.
2. Menezes A. J. Handbook of Applied Cryptography / A. J. Menezes, P. C. van Oorschot, S. A. Vanstone. — CRC Press, 2001. — 816 p.
3. Шнайер Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си / Б. Шнайер. — М. : Триумф, 2002. — 816 с.
4. Молдавян Н. А. Теоретический минимум и алгоритмы цифровой подписи / Н. А. Молдавян. — СПб. : БХВ-Пе-тербург, 2010. — 304 с.
5. Rivest R. L. A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems / R. L. Rivest, A. Shamir, L. M. Adleman // Communications of the ACM. — 1978. — V. 21. — Pp. 120—126.
6. Яремчук Ю. Є. Розробка алгоритмів прискореного обчислення елементів рекурентних послідовностей для криптографічних застосувань / Ю. Є. Яремчук // Реєстрація, зберігання і обробка даних.. — 2013. — Т. 15, № 1. — С. 14—22.
7. Яремчук Ю. Є. Методи автентифікації на основі рекурентних послідовностей / Ю. Є. Яремчук // Правове, норма-тивне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. — 2013. — Вип. 1(25). — С. 39—49.
Переглядів анотації: 37 Завантажень PDF: 14
Як цитувати
[1]
Ю. Яремчук, МОЖЛИВІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКИ ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ НА ОСНОВІ РЕКУРЕНТНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 91-95, 1.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.