АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІАГНОСТИКИ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕНЬ КЕРІВНИКІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Автор(и)

  • Л. М. Петренко Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

Анотація

Трансформаційні процеси в професійно-технічній освіті зумовлюють активізацію людського потенціалу, що актуалізує необхідність врахування закономірностей поведінки і пов’язаної з цим мотивації досягнень як надійного предиктора ефективної інформаційно-аналітичної діяльності та постійного саморозвитку керівників професійно-технічних навчальних закладів. Розглянуто структуру і зміст компонентів мотивації досягнень, проаналізовано результати її діагностики. Отримані дані можуть бути використані для подальших досліджень порушеної проблеми. Вони є свідченням доцільності підготовки конкретних рекомендацій для управлінців професійно-технічної освіти щодо створення більш сприятливих умов мотивації досягнень у керівного персона-лу професійно-технічних навчальних закладів.

Біографія автора

Л. М. Петренко, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

старший науковий співробітник

Посилання

1. Омельченко В. И. Развитие информационно-аналитической компетентности будущего офицера-инженера в условиях смешанного обучения информатике : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Омельченко Валерия Игоревна; Челябинский гос. пед. ун-т. — Челябинск, 2011 — 26 c.
2. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління: посібник / Лідія Ернастівна Орбан-Лембрик. — К. : Академвидав, 2003. — 568 с.
3. Конаржевский Ю. А. Внутришкольный менеджмент / Юрий Анатольевич Конаржевский. — М. : Новая школа, 1993. — 140 с.
4. Гордеева Т. О. Мотивация достижения: теории, исследования, проблемы / Т. О. Гордеева // Современная психология мотивации ; под ред. Д. А. Леонтьева. — М. : Смысл. — 2002. — С. 47—102.
5. Белов В. В. Мотивы деятельности руководителя военной организации / В. В. Белов, В. В. Карпов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. — 2009. — № 2 (42). — С. 207—217.
6. Ладанов И. Д. Психология управления рыночными структурами: преобразующее лидерство / И. Д. Ладанов. —
М. : Перспектива, 1997. — 288 с.
7. Свистун В. І. Мотивація досягнення як важливий чинник успіху в управлінській діяльності [Електронний ресурс] / В. І. Свистун // На допомогу керівнику професійно-технічного навчального закладу : електронна серія зб. наук. праць. — 2011. Випуск 2. — Режим доступу : http://www.ipto.kiev.ua/files/zbirnik_naukovix_ptaz/na_dopomogu_kerivnikovi/na_dopomogu_kerivnikovi_2.pdf.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 66

Як цитувати

[1]
Л. М. Петренко, «АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІАГНОСТИКИ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕНЬ КЕРІВНИКІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ», Вісник ВПІ, вип. 5, с. 129–133, Жовт. 2013.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.