ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ТА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

  • В. В. Сінельнік Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»

Анотація

Проведено аналіз факторів, які матимуть довгостроковий вплив на формування вартості стра-хових компаній в сучасних умовах розвитку економіки та проведення реформування страхового ринку України.

Біографія автора

В. В. Сінельнік, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»
аспірант Науково-дослідного фінансового інституту

Посилання

1. Ионин Д. Е. Концепция механизма управления стоимостью страховой компании / Д. Е. Ионин // Финансы, учет,
банки. — 2007. — № 13. — С. 108—115.
2. Burksaitiene D. Measurement of Value Creation: Economic Value Added and Net Present Value / D. Burksaitiene // Economics
& Management. — 2009. — № 14. — Р. 709—714.
3. Epetimehin F. The Impact of Risk Pricing on Profit Maximization of Insurance Companies / F. Epetimehin, O. Ekundayo
// International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences. — August 2012. — Vol. 1, No. 4. —
P. 21—35.
4. Koller T. Valuation Measuring And Managing The Value Of Companies / T. Koller, M. Goedhart, D. Wessels. — John
Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. — 5th edition, 2010. — 837 p.
5. Про страхування. Закон України від 07.03.1996, № 85/96-ВР [Електронний ресурс]. — Режим доступу : URL:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ Z960085.html (дата звернення 07.04.2013).
6. Офіційний сайт Нацкомфінпослуг [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.dfp.gov.ua.
7. Офіційний сайт Держастату [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
8. Copulsky, Jonathan R. Brand Resilience: Managing Risk and Recovery in a High-Speed World. — Palgrave Macmillan.
— 2011. — 256 р.
9. Проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Вимог до рейтингу фінансової надійності (стійкості)
страховиків та перестраховиків-нерезидентів та порядку їх підтвердження». Офіційний сайт Нацкомфінпослуг [Елект-
ронний ресурс]. — Режим доступу : www.dfp.gov.ua
10. Офіційний сайт ПрАТ «Фондова біржа ПФТС» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.pfts.com.
Переглядів анотації: 35 Завантажень PDF: 83
Як цитувати
[1]
В. В. Сінельнік, ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ТА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 25-30, 1.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.