АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ХМЕЛЯРСТВА В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Д. А. Саїнський Територіальне управління Рахункової палати України, Вінниця; Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Київ

Анотація

Проаналізовано сучасний стан фінансово-організаційного забезпечення галузі хмелярства в Україні і чинні документи, які його визначають. Встановлено, що на сьогодні відсутні державні цільові та галузеві програми розвитку цієї галузі. Показано, що розробка та прийняття таких програм на період до 2018 року дасть змогу забезпечити стратегічні засади розвитку галузі, гармонізувати національне законодавство з вимогами ЄС, створити соціальну, фінансово-організаційну політику, правові та управлінські механізми щодо функціонування хмелярських господарств та захисту їх прав на гарантований збут виробленої продукції.

Біографія автора

Д. А. Саїнський, Територіальне управління Рахункової палати України, Вінниця; Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Київ

начальник відділу Територіального управління Рахункової палати України; аспірант Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»

Посилання

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. —
Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
2. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету
Міністрів України від 19.09.2007 № 1158 (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://zakon.rada.gov.ua.
3. Головач Г. С. Розвиток галузі хмелярства в Україні / Г. С. Головач // Вісник аграрної науки. — 2003. — № 4. —
С. 79—80.
4. Куровська Н. О. Організаційно-економічний механізм відродження галузі хмелярства [Електронний ресурс] /
Н. О. Куровська. — Режим доступу : http://vadyba.asu.lt/21/71.pdf.
5. Муляр Т. С. Шляхи забезпечення пивоварної промисловості вітчизняними хмелепродуктами [Електронний ресурс]
/ Т. С. Муляр. — Режим доступу : http://www.znau.edu.ua/visnik/2011_2_2/343.pdf.
6. Ратошнюк Т. М. Розвиток хмелярства в Україні / Т. М. Ратошнюк // Економіка АПК. — 2009. — № 5. —
С. 27—32.
7. Маринюк А. Ю. Сучасний стан забезпечення державної підтримки аграрного сектору України [Електронний ре-
сурс] / А. Ю. Маринюк. — Режим доступу : http://intkonf.org/marinyuk-a-yu-suchasniy-stan-zabezpechennya-derzhavnoyipidtrimki-agrarnogo-sektoru-ukrayini/.

8. Закон України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» (із змінами та доповненнями) від
09.04.1999 № 587 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
9. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. —
Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
10. Порядок справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, за-
тверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 № 587 (із змінами та доповненнями) [Електронний
ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
11. Порядок використання бюджетних коштів, передбачених на розвиток виноградарства, садівництва і хмеляр-
ства, що спрямовуються на фінансування витрат з проведення науково-технічних досліджень та здійснення розро-
бок у зазначених галузях, а також на фінансування витрат, пов'язаних із зміцненням матеріально-технічної бази
галузевих наукових закладів та їх дослідних господарств затверджено наказом Мінагрополітики від 09.11.2007
№ 792, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.11.2007 за № 1259/14526 [Електронний ресурс]. — Ре-
жим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
12. Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» від 23.12.2010 № 2857-VI [Електронний ресурс]. —
Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
13. Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» від 22.12.2011 № 4282-VI [Електронний ресурс]. —
Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
14. Річний звіт про виконання Державного бюджету України по видатках (Спеціальний фонд Державного бюджету
України за КПКВК 2801510 «Державна підтримка розвитку хмелярства») за 2009—2011 роки.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 86

Як цитувати

[1]
Д. А. Саїнський, «АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ХМЕЛЯРСТВА В УКРАЇНІ», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 69–74, Серп. 2013.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.