Аналіз результатів оцінювання керівниками хмелегосподарств соціально-економічного стану хмелярства в Україні

Автор(и)

  • Д. А. Саїнський Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

Ключові слова:

хмелярська галузь, соціально-економічний стан, керівники хмелегоспдарств, аналіз результатів оцінювання, фактори негативного впливу, пошук шляхів розвитку

Анотація

Проаналізовано результати оцінювання керівниками хмелярських господарств теперішнього соціально-економічного стану цієї галузі. Виявлені фактори, які чинять найбільший негативний вплив на розвиток хмелярства в України і, зокрема, у зоні Полісся. Означені можливі шляхи подальшого роз-витку, відродження та стабілізації галузі і прилеглих до хмелегоспдарств сільських територій.

Біографія автора

Д. А. Саїнський, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

Начальник відділу Територіального управління Рахункової палати України, Вінниця; аспірант Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», Київ

Посилання

1. Довгалюк В. І. Розвиток галузі хмелярства в Україні / В. І. Довгалюк // Економіка АПК. — 2011. — № 10. —
С. 30—33.
2. Куровська Н. О. Організаційно-економічний механізм відродження галузі хмелярства [Електронний ресурс] //
Management theory and studies for rural business and infrastructure development. — 2010. — Nо. 21 (2). — 10 c. — Режим
доступу: http://vadyba.asu.lt/21/71.pdf.
3. Малиновський А. С. Економічні основи стабілізації та розвитку галузі хмелярства в Україні / А. С. Малиновський
// Аграрна наука і освіта (Національний аграрний університет). — 2007. — Т. 7, № 5—6. — С. 129—136.
4. Николюк О. М. Фактори підприємницького ризику в галузі хмелярства / О. М. Николюк, Т. М. Ратошнюк // Вісник
Державного агроекологічного університету. — 2007. — № 1. — С. 327—333.
5. Приймачук Т. Ю. Якість, як основна складова підвищення економічної ефективності виробництва хмелю /
Т. Ю. Приймачук, Т. М. Ратошнюк // Агропромислове виробництво Полісся : зб. наук. пр. / інститут с.-г. Полісся НААН.
Спецвипуск. — 2012. — С. 146—149.
6. Проценко А. В. Інноваційне забезпечення галузі хмелярства / А. В. Проценко // Економіка АПК. — 2010. — № 8.
— С. 112—117.
7. Савченко Ю. І. Проблеми сучасного хмелярства / Ю. І. Савченко, М. Г. Ковтун // Вісник аграрної науки. — 2003.
— № 11 (листопад). — С. 29—32.
8. Шатило О. М. Аналіз економічної ефективності виробництва хмелю в Україні / О. М. Шатило // Вісник Державно-
го агроекологічного університету. — 2007. — № 1. — С. 341—348.
9. Статистичні дані Житомирського обласного центру зайнятості по Житомирській області [Електронний ресурс] /
Державний центр зайнятості України. — Режим доступу : http://www.dcz.gov.ua/zhy/control/uk/index.
10. Соціально-економічне становище Житомирської області за 2013 рік [Електронний ресурс] / Державний комітет
статистики України. — Режим доступу: www.zt.ukrstat.gov.ua/publtrav.html.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 102

Опубліковано

2015-03-24

Як цитувати

[1]
Д. А. Саїнський, «Аналіз результатів оцінювання керівниками хмелегосподарств соціально-економічного стану хмелярства в Україні», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 58–64, Берез. 2015.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.