МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ ГАЛЬМІВНИХ КІЛ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЧАСТОТНИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ

  • С. М. Левицький Вінницький національний технічний університет
  • А. А. Бартецький Вінницький національний технічний університет

Анотація

Запропоновано математичну модель системи діагностування гальмівних кіл перетворювачів частотних електроприводів, яка враховує похідну напруги на конденсаторі фільтра і дозволяє прово-дити діагностування гальмівного кола під час роботи електропривода.

Біографії авторів

С. М. Левицький, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті
А. А. Бартецький, Вінницький національний технічний університет
студент Інституту електроенергетики та електромеханіки

Посилання

1. Лимонов Л. Г. Особенности тормозных режимов электроприводов по системе преобразователь частоты — асин-
хронный двигатель / Л. Г. Лимонов, А. Н. Нетеса, Л. В. Некрасова // Вестник ХПИ. — 2004. — № 3. — С. 25—27.
2. Pat. EP 1752351 A1 EU, B 60 T 13/74 Electric brake and electric brake control apparatus / Hitachi ltd (Japan). —
№ 20070035178; application 09.08.2006; publ. 14.02.2007.
3. Колпаков А. И. Методы оценки надежности силовых модулей IGBT SEMIKRON в предельных режимах /
А. И. Колпаков // Силовая электроника. — 2004. — № 1. — С. 40—45.
4. Левицький С. М. Математична модель системи діагностування силових модулів перетворювачів частоти /
С. М. Левицький, М. П. Розводюк, К. І. Колмачов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 4.—
С. 139—143. — ISSN 1997-9266.
5 Герман-Галкин С. Школа Matlab. Моделирование устройств силовой электроники / С. Герман-Галкин. — М. : Си-
ловая электроника. — 2008. — № 4. — С. 23—28.
6. Boldea I. Electric Drives./ Boldea I, Nasar S. A. // CRC Press, Boca Raton. — London : New York, Washington D. C.
1999. — 350 p.
Переглядів анотації: 28 Завантажень PDF: 2
Як цитувати
[1]
С. М. Левицький і А. А. Бартецький, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ ГАЛЬМІВНИХ КІЛ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЧАСТОТНИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 79-83, 1.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.