Термодинамічна ефективність теплонасосних схем теплопостачання

Автор(и)

  • М. К. Безродний Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,
  • Н. О. Притула Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,

Анотація

Проаналізовано принципову схему теплонасосної системи опалення з використанням теплоти таких природних джерел енергії, як атмосферного повітря, води та ґрунту. Розроблено методику визначення оптимального ступеня охолодження середовища у випарнику теплового насоса в низькотемпературних системах опалення з використанням різних джерел енергії. Підтримка оптимального ступеня охолодження середовища забезпечить мінімальні питомі затрати зовнішньої енергії на теплонасосну систему опалення в цілому.

Біографії авторів

М. К. Безродний, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,

завідувач кафедри

Н. О. Притула, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,

аспірант

Посилання

1. Гершкович В. Ф. Особенности проектирования систем теплоснабжения зданий с тепловыми насосами / В. Ф. Гер-
шкович. — К. : Украинская Академия Архитектуры ЧП «Энергоминимум», 2009. — 60 с.
2. Руководство по проектированию и монтажу тепловых насосов Dimplex [Электронный ресурс] — Режим доступа :
http://geowatt.kz/downloads/ HP_planning_and_installation_Rus.pdf Logatherm WPS 6–11 K и WPS 6—17.
3. Документация для планирования и проектирования тепловых насосов. Buderus. [Электронный ресурс]. — Режим
доступа : http://www.adeptamasa. com/doc_proect/Logatherm%20WPS_draft.pdf.
4. Мартыновский В. С. Тепловые насосы / В. С. Мартыновский. — М.-Л. : Госэнергоиздат, 1955. — 192 с.
5. Безродний М. К. Про оптимальну роботу ТН в низькотемпературних системах опалення з використанням теплоти
зовнішнього повітря / М. К. Безродний, Н. О. Притула // Зб. «Техническая теплофизика и промышленная теплотехника».
— Дніпропетровськ, 2011. — № 3. — С. 26—33.
6. Безродний М. К. Про умови оптимальної роботи теплового насоса в низькотемпературних системах опалення з
використанням теплоти природної води / М. К. Безродний, Н. О. Притула // Енергетика : економіка, технології, екологія.
— 2011. — № 2. — С. 11—16.
7. Безродний М. К. Оптимальна робота теплового насоса в низькотемпературних системах опалення з використанням
теплоти ґрунту / М. К. Безродний, Н. О. Притула // Наукові вісті НТУУ «КПІ». — 2012. — № 1. — С. 1—6.
8. Тепловой расчет котлов (нормативный метод). — СПБ. : НПО ЦКТИ, 1998. — 258 с.
9. Оборудование WILO [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.wilo.ua/cps/rde/xchg/ua-ua/layout.xsl/index.htm
10. Некрасова О. А. Исследование теплонасосных систем отопления (модельный подход) / О. А. Некрасова,
Ю. В. Синяк // Теплоэнергетика. — 1986. — № 11. — С. 30—34.
11. Шубин Е. П. Основные вопросы проектирования систем теплоснабжения городов / Е. П. Шубин. — М. : Энергия,
1979. — 359 с.
12. Янтовский Е. И. Потоки энергии и эксергии / Е. И. Янтовский. — М. : Наука, 1988. — 144 с.
13. Боженко М. Ф. Джерела теплопостачання та споживачі теплоти : навч. посіб. / М. Ф. Божеко, В. П. Сало. — К. :
«Політехніка», 2004. — 192 с.
14. Vitodens. Газовые конденсационные котлы. Инструкция по проектированию / Viessmann. — 2004. — 144 c.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 184

Як цитувати

[1]
М. К. Безродний і Н. О. Притула, «Термодинамічна ефективність теплонасосних схем теплопостачання», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 39–45, Черв. 2013.

Номер

Розділ

Енергетика та електротехніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.