ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯМ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

  • Ю. А. Веремійчук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • А. І. Замулко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Анотація

Розроблено пропозиції щодо формування алгоритму проведення комплексного оцінювання методів управління електроспоживанням в умовах невизначеності. Отримано модель для оцінювання впливу економічних методів управління електроспоживанням.

Біографії авторів

Ю. А. Веремійчук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
аспірант, кафедра електропостачання
А. І. Замулко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
доцент, кафедра електропостачання

Посилання

1. Праховник А. В. Ефективне енерговикористання в Україні: основні проблеми та шляхи їх вирішення / А. В. Пра-
ховник, Є. В. Іншеков / Управління енерговикористанням : зб. доп. ; під заг. ред. А. В. Праховника. — К. : Альянс за
збереження енергії, 2001. — С. 19—35.
2. Енергоринок та тарифна політика України у сфері електроенергетики / [А. І. Замулко, Є. М. Іншеков, В. Ф. Нахо-
дов та ін.] // Управління енерговикористанням : зб. доп. ; під заг. ред. А. В. Праховника. — К. : Альянс за збереження
енергії, 2001. — С. 242—365.
3. Згуровець О. В. Эффективные методы управления потреблением электрической энергии / О. В. Згуровець, Г. П. Костен-
ко // Проблеми загальної енергетики. 2007. — № 16 — С. 75—80.
4. Крикавський Є. Маркетинг енергозабезпечення : моногр. / Є. Крикавський, Н. Косар, Л. Мороз. — Львів : Львівсь-
ка політехніка, 2001. — 196 с.
5. Веремійчук Ю. А. Комплексне управління електроспоживання, засноване на маркетингових підходах / А. І. Заму-
лко, Ю. А. Веремійчук // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики : IX-та Міжнар. наук.-практ. конф. аспі-
рантів, магістрів, студентів. — Київ, 19—22 квітня 2011 р.
6. Нагорная В. Н. Экономика енергетики : учеб. пос. / Н. В. Нагорная // Дальневосточный государственный техниче-
ский университет. — Владивосток : изд-во ДВГТУ, 2007. — 157 с.
7. Исследования методов моделирования для повышения качества электрической энергии в системах электроснаб-
жения потребителей электроэнергии / [Л. Б. Жорняк, Т. А. Ерж, В. И. Осинская, С. О. Баранник] // Електротехніка і
Електромеханіка. — 2010. — № 2. — C. 63—67. — ISSN 2074-272X.
8. Мишура А. В. Оценка эластичности спроса на электроэнергию основных групп производственных потребителей в
России / А. В. Мишура // Регион: экономика и социология, 2009. — № 2. — С. 110—124.
9. Эйсфельд А. А. Моделирование двухставочного тарифа на электроэнергию с учетом социальной нормы потребле-
ния на примере населения г. Волгограда / А. А. Эйсфельд // Управление большими системами. — Вып. 28. —
C. 197—210.
10. Папков Б. В. Анализ проблем формирования внедрения дифференцированных тарифов на электроэнергию [Элек-
тронный ресурс] / Б. В. Папков // Электронный журнал энергосервисной компании «Экологические системы» — № 6. —
Июль, 2003 г. — Режим доступа : http://www.esco-ecosys.narod.ru/.
11. Веремійчук Ю. А. Аналіз індикаторів управління споживанням електричної енергії / А. І. Замулко,
Ю. А. Веремійчук // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її реалізації : пр. ІV Міжнар. наук.-
практ. семінару. — Дніпропетровськ, НГУ. — 23—26 жовтня 2012 р.
Переглядів анотації: 121 Завантажень PDF: 249
Як цитувати
[1]
Ю. Веремійчук і А. Замулко, ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯМ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 16-21, 1.
Номер
Розділ
Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.