ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЕКВІВАЛЕНТНОГО ОБМІНУ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК

Автор(и)

  • Н. М. Тарасюк Вінницький національний технічний університет
  • О. О. Адлер Вінницький національний технічний університет
  • О. Г. Ратушняк Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проведено аналіз еквівалентності обміну в системі економічних відносин підприємств, розраховано оптимальні рівні цін на молоко та молочну продукцію на різних стадіях виробничого процесу та здійснено прогнозний розподіл прибутку між різними сферами молокопродуктового підкомплексу АПК.

Біографії авторів

Н. М. Тарасюк, Вінницький національний технічний університет

асистент, кафедра економіки підприємства і виробничого менеджменту

О. О. Адлер, Вінницький національний технічний університет

доцент, кафедра економіки підприємства і виробничого менеджменту

О. Г. Ратушняк, Вінницький національний технічний університет

доцент, кафедра економіки підприємства і виробничого менеджменту

Посилання

1. Андрійчук В. Г. Капіталізація сільського господарства: стан та економічне регулювання розвитку / В. Г. Андрій-
чук. — Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. — 216 с.
2. Бойко В. І. До проблеми визначення механізму державної підтримки виробників аграрної продукції / В. І. Бойко,
О. А. Козак // Економіка АПК. — 2010. — № 7. — С. 37—39.
3. Дадак О. О. Роль ефективної стратегії розвитку у молокопродуктовому підкомплексі АПК / О. О. Дадак // Зб. наук.
пр. Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). — 2010. — № 2(10). — С. 157—161.
4. Ільчук М. М. Ефективне функціонування молокопродуктового підкомплексу України / М. М. Ільчук. — К. : Нічла-
ва, 2004. — 312 с.
5. Лукаш С. В. Основні проблеми та перспективи розвитку АПК / С. Лукаш, В. Щербина // Вісник Львівського дер-
жавного аграрного університету: економіка АПК. — 2007. — № 14(1). — С. 191—196.
6. Пархомець М. К. Економічний механізм розвитку молокопродуктового підкомплексу АПК Західного регіону
України / М. К. Пархомець. — Тернопіль : Економічна думка, Ерудит, 2001. — 328 с.
7. Саблук П. Т. Економіка виробництва молока і молочної продукції в Україні : моногр. / П. Т. Саблук, В. І. Бойко.
— К. : ННЦ ІАЕ, 2005. — 340 с.
8. Скопенко Н. С. Системний підхід щодо формування інтегрованих об’єднань / Н. С. Скопенко // Актуальні питання
сучасної економіки : Всеукраїнська заочна наукова конференція, 20—21 січ. 2011 р. : тези. Умань, 2011. — Ч. 2. —
С. 105—106.
9. Ткачук С. П. Перспективи формування пропозиції на регіональному ринку молока в умовах інтеграції / С. П. Тка-
чук // Біоресурси і природокористування. — 2010. — Т. 2, № 1—2. — С. 145—150.
10. Доброзорова О. В. Основні напрями розвитку молочного підкомплексу Херсонської області / О. В. Доброзорова,
А. І. Соловйов // Економіка АПК. — 2004. — № 10. — С. 67—72.
11. Закон України «Про молоко і молочні продукти» від 24 червня 2004 р. № 1870– IV [Електронний ресурс]. — Ре-
жим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1870-15.
12. Нормативні витрати, ціни, баланси сільськогосподарської продукції в Україні та країнах світу / [О. М. Шпичак,
Ю. Я. Ганусенко, С. А. Ставіневич та ін.] ; за редакцією О. М. Шпичака, Ю. Я. Ганусенка. — К. : ННЦ ІАЕ, 2006. — 693 с.
13. Ільчук М. М. Ефективне функціонування молокопродуктового підкомплексу України / М. М. Ільчук. — К. : Ніч-
лава, 2004. — 312 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 125

Як цитувати

[1]
Н. М. Тарасюк, О. О. Адлер, і О. Г. Ратушняк, «ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЕКВІВАЛЕНТНОГО ОБМІНУ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 43–47, Квіт. 2013.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.